1a Assemblea Immigració
[Total: 0    Average: 0/5]

Acta Assemblea de la sectorial d’immigració del Procés Constituent 11/9/13

Hi assisteixen unes 45 persones. S’excusen, tot mostrant el seu interès, unes 35 persones més. L’explicació de l’absència de l’Arcadi no arriba fins després de la reunió: el metge li ha ordenat “baixar el ritme”.

Ordre del dia:

  1. Presentació de les persones assistents
  2. Tasques de la sectorial d’immigració
  3. Funcionament de la sectorial (reunions, comunicació interna, relació amb la comissió de continguts…)
  4. Primera discussió sobre el possible desenvolupament programàtic del punt 8. (Per encetar aquesta discussió, vegeu una proposta provisional més avall).
  5. Data de la propera reunió.

1. Presentacions

Es fa una breu ronda de presentació de cada persona assistent.

2. Tasques

Diverses persones exposen la seva visió de les tasques de què s’hauria d’ocupar la sectorial.
En la discussió d’aquest punt es barregen també opinions sobre com enfocar el tema de la immigració en general així com alguns aspectes més concrets d’un possible programa de reivindicacions. El debat no queda del tot tancat, però les tasques que semblen fer bastant consens són:

  1. Portar a terme una labor de sensibilització/conscienciació/pedagogia, tant dins les assemblees del Procés Constituent com dins la societat en el seu conjunt, sobre la situació i els drets de la immigració, tot combatent prejudicis i percepcions distorsionades, i proporcionant arguments per la derogació de la Llei d’Estrangeria i a favor dels drets de ciutadania per tothom.
  2. Explicar el procés constituent a les persones estrangeres i animar-les a participar-hi com a subjectes polítics.
  3. Participar en les lluites de les persones immigrades.
  4. Incloure un punt a l’ordre del dia de cada assemblea dedicat a l’intercanvi d’informació sobre activitats i lluites, i la posada en comú de les intervencions en les quals participem.

3. Funcionament

Es crea una comissió d’administració de la llista de correus, format inicialment per Ferran Moreno, Joaquim Margenat i River Stuard.
Es crea una comissió per assegurar la continuïtat del treball de la Sectorial entre assemblea i assemblea format inicialment per Ali Abbas, Núra Suesa, Mima Sant i Brian Anglo. Aquesta comissió s’ocuparà de buscar un local adequat per a cada assemblea, fer-ne la convocatòria, proposar un ordre del dia, difondre informació pertinent, mantenir el contacte amb les persones interessades disseminades per tot el territori, fer d’enllaç amb les altres instàncies del Procés…
Totes dues comissions queden totalment obertes a la incorporació de nous membres en qualsevol moment. Es designen Norma Falcon i Mina Sant i per assistir a la reunió del grup promotor del 21 de setembre en representació de la Sectorial, encara que hi ha altres persones presents que hi assistiran també per una altra via.

4. Desenvolupament programàtic

No hi ha temps per aquest punt.
S’acorda dedicar una assemblea a discutir un document marc (que després es faria arribar a la Comissió de Continguts).

5. Propera reunió

No es fixa la data concreta, però s’acorda fer la següent assemblea aproximadament dins d’un mes.

6. Informacions

S’informa d’un debat sobre immigració i pobresa el 14 de setembre a la plaça de Catalunya de Barcelona en el marc de les activitats del dejuni col•lectiu de suport a l’ILP per una Renda Garantida de Ciutadania. Algunes persones presents indiquen la seva intenció d’assistir-hi.
S’informa igualment d’una concentració el 21 de setembre, a les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Jaume, sota les consignes de treball, habitatge, papers i dignitat. S’acorda difondre la convocatòria i invitar la gent del Procés Constituent a participar-hi com a tals membres del PC.