Avís Legal

D’acord amb el que es disposa a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’Associació pel canvi social, pacífic i democràtic assegura el tractament confidencial de les dades subministrades, les quals formen part dels nostres fitxers automatitzats amb la finalitat d’informar-vos de les activitats que poden ser del vostre interès a menys que ens indiqueu el contrari. D’acord amb la normativa podeu exercir el dret d’accés al fitxer, rectificació, cancel·lació o oposició de les vostres dades que podeu comunicar per correu electrònic a: info@procesconstituent.cat o per correu postal a Associació pel Canvi Social Pacífic i Democràtic, Carrer Pirineus, 6 C.P. 08690 Santa Coloma de Cervelló.