Sobre nosaltres

Procés Constituent. Cinc anys.

El Procés Constituent neix ara fa cinc anys amb el propòsit d’aconseguir una unitat d’acció entre aquells grups socials i polítics que pretenen una societat radicalment diferent pel que fa al funcionament de l’economia i de les relacions humanes,  des d’una òptica d’esquerres. El seu rerefons ideològic fa referència fonamentalment a una economia al servei de les persones, a una democràcia participativa, a la igualtat de gènere, als drets de ciutadania per a tothom autòctons o nouvinguts, a la desmercantilització de la cultura i dels mitjans de comunicació, a la prioritat ecològica i a la necessitat d’una societat desarmada i solidària.

Al llarg del seu recorregut, el Procés, ha elaborat un ampli contingut de definició del nou país que volem, ha permès que diferents dels seus membres s’integressin, amb tota llibertat, en projectes polítics diversos però tendents sempre a la justícia i a la llibertat, i ha participat en accions locals (p.e. objectius municipals), nacionals (p.e Renda Garantida de Ciutadania) i internacionals (p.e. campanya contra el TTIP, o “volem acollir”). Malgrat que no ha participat directament en la vida parlamentària, ha generat elements importants d’opinió pública.

El futur no és fàcil de preveure i l’haurà de dissenyar la futura assemblea general prevista per a finals d’aquest mes d’abril, però tanmateix no caldrà oblidar els grans objectius unitaris, reivindicatius, transformadors, i amarats sempre d’acció no violenta com els que ens han acompanyat fins ara.

Arcadi Oliveres

10 d’abril 2018