Assemblees

El Procés Constituent és un moviment organitzat a través d”assemblees locals i sectorials. Participen a les assemblees del Procés aquelles persones que comparteixen els seus objectius i el Manifest fundacional que van fer públic l”Arcadi Oliveres i la Teresa Forcades.

Cada Assemblea es va reunint periòdicament i té diverses comissions de treball que s’encarreguen de tasques concretes i organitza la seva pròpia activitat.\

Comissions de Treball

Les comissions són grups de treball oberts que s’ocupen de tirar endavant les tasques regulars necessàries per a què el Procés Constituent funcioni. Es van reunint periòdicament amb la freqüència que consideren oportunes.

En l’actualitat hi ha en marxa les següents comissions:

Organització

Es fa càrrec de l’organització de les activitats centrals del Procés Constituent

Extensió

S’encarrega de la posada en marxa de les assemblees locals i sectorials, de les presentacions i d’ajudar a arrencar el Procés a cada territori o sector.

Comunicació

S’ocupa de totes les tasques comunicatives (web, xarxes socials, vídeos, dissenys, premsa…).

Continguts

Treballa en el desenvolupament dels 10 punts del Manifest i en l’aprofundiment programàtic.

Finances

S’ocupa de la gestió de les finances.

Coordinació

Està formada per membres de cada una de les comissions anteriors i s’encarrega d’assegurar la coordinació de les tasques generals i de la feina que fa cada comissió.

Grup Promotor

El grup promotor està format per representants de les assemblees i de les comissions de treball. És l’espai a on es discuteixen les propostes de treball i es prenen les grans decisions de les activitats que fa el Procés Constituent. A mesura que es creen noves assemblees es van incorporant al grup promotor.