Manifest o zwołaniu Procesu Konstytucyjnego w Katalonii

- No Comments

My niżej podpisani wzywamy obywateli Katalonii aby przyłączli się do tego manifestu, który ma na celu zwołać proces kostytucyjny w Katalonii, który pozwoli Katalończykom zdecydować w demokratyczny i pokojowy sposób jaki chcą model stanu i kraju. Mobilizacje z ostatnich dwóch lat pokazały rosnący potencjał walki społecznej i odrzucenie polityki zmierzającej do rozwiązania kryzysu poprzez przyznawanie pieniędzy, uznania i przywilejów bezpośrednim przełożonym i wpędzając w długi większość społeczeństwa.

Obecny model ekonomiczny , system instytucjonalny i polityczny nie sprawdził się.Konieczne jest żeby wspólnie stworzyć nowy model polityczny i społeczny i trzeba go stworzyć bez powtarzania starych wzorców, wiedząc że proces nie będzie łatwy ani krótki. Będzie to wymagać ciągłej samoorganizacji i mobilizacji społecznej. Tylko poprzez aktywne, zaangażowane obywateli i wyjscie na ulicę będzie możliwe zapewnienie procesu głębokiej zmiany społecznej . Aby to osiągnąć konieczne jest wprowadzenie szerokiego, wspólnego i aktywnego procesu refleksji i zjednoczenia , zdolnego do rozpoznania w swoich kompetencjach i różnorodności wielu grup, które już od dawna pracują na rzecz demokratycznych i pokojowych zmian , i który będzie w stanie stworzyć jednolitą platformę która skrystalizuje rosnący niepokój społeczny w zorganizowaną większość polityczną na rzecz zmiany modelu .

Jest to proces, który należy zacząć od początku, tworząc spotkania jak największej liczby ludzi w dzielnicach i wsiach aby przedstawić kandydaturę możliwie jak najszerszą w następnych wyborach do Parlamentu Katalonii mającą na celu bronić zwołania Zgromadzenia Konstytucyjnego aby okreslic jaki nowy model stanu chcemy. Naszym celem nie jest stworzenie nowej partii politycznej. Żadna z dwóch osób które przedstawiamy ten manifest nie myślimy brać udziału w wyborach ale chcemy bobudzić proces od dołu który zakończy się stworzeniem jednolitej kandydatury która zmierza do zwołania Zgromadzenia Konstytucyjnego które jest potrzebne do stworzenia nowej Konstytucji dla Republiki Katalońskiej w taki sposób żeby nie było możliwe aby interesy kilku osób były ważniejsze od potrzeb większości.

Projekt zmian społecznych i zerwanie z obecnym porządkiem będzie musiał bronić podjęcia szeregu działań pilnych i podstawowych. Zdefiniowanie ich to wspólna praca wszystkich organizacji i osób zaangażowanych w ten proces. Pierwsza tymczasowa, orientacyjna i niewyczerpująca lista punktów do rozważenia jest następująca:

  1. Wywłaszczenie bankowości prywatnej , obrona bankowości publicznej i etycznej , zahamowanie spekulacji finansowych, sprawiedliwe podatki , audyt i zadłużenie niezapłaconego długu nieprawnego
  2. Godne wynagrodzenia i emerytury, NIE - zwolnieniom , redukji godzin pracy i podziału prac , w tym prace domowe i nieodpłatnej opieki.
  3. Demokracja uczestnicząca. , reforma ordynacji wyborczej, kontrola wybieranych urzędników, zniesienie przywilejów polityków i walka z korupcją.
  4. Mieszkania dla wszystkich, moratorium w sprawie eksmisji i płatności wstecznej.
  5. NIE- prywatyzacji, zwrot wszystkich cięć i wzmocnienie sektora publicznego pod kontrolą społeczną .
  6. Prawo do własnego ciała , NIE – przemocy uwarunkowanej płcią.
  7. Adaptacja ekologiczna gospodarki , wywłaszczenie i uspołecznienie przedsiębiorstw energetycznych i suwerenność żywnościowa .
  8. Prawa obywatelskie dla wszystkich, NIE- ksenofobii i uchylenie przepisów dotyczących cudzoziemców.
  9. Środki komunikacji publicznej pod kontrolą demokratyczną, oprogramowania i bezpłatny dostęp do sieci i nie komercjalizowanie kultury.
  10. Międzynarodowa solidarność , NIE- wojnie , i za Katalonię bez wojska i poza NATO.

Jesteśmy w historycznym momencie , kiedy trzeba dać krok naprzód i zebrać siły. Wzywamy obywateli Katalonii do podpisania manifestu oraz budowanie wśród wszystkich tej inicjatywy zmian na korzyść równourawnienia i uczestnictwa w systemie społecznym , gospodarczym i politycznym , który nie chce oddzielić wolności, sprawiedliwości i solidarności.

Arcadi Oliveres et Teresa Forcades

10 Avril 2013

Deixa un comentari

Estàs comentant com a convidat.

Visit bigtheme.net/wordpress for wordpress templates

Copyleft 2013 de Procés Constituent
Desenvolupat per l'Equip Web