Manifest za sazivanje Ustavotvornog procesa u Kataloniji

- No Comments

Mi dolje potpisani pozivamo gradjanstvo na pridruženje ovom Manifestu s ciljem sazivanja Ustavotvornog procesa da bi narod Katalonije mogao mirno i demokratski odlučiti koji državni model te kakvu zemlju želi.

Brojne javne mobilizacije posljednjih godina su pokazale potencijal za rastuće društvene borbe i za odbacivanje politika koje nagradjuju novcem, priznanjima i povlasticama svoje vlastodršce, zaduživajući na taj način doživotno većinu populacije.

Sadašnji ekonomski, institucionalni i politički model nije uspio.

Hitno je stvoriti jedno novo političko i socijalno ustrojstvo bez ponavljanja formula iz prošlosti i sa sviješću da proces neće biti ni lak ni kratak: zahtijevati će samoorganiziranje i stalnu socijalnu mobilizaciju. Samo s aktivim sudjelovanjem naroda će biti moguće jamčiti dublje društvene promjene.

Da bi se to postiglo potrebno je potaknuti široke, pluralističke i participativne procese razmišljanja, u stanju da uključe raznovrsne skupine koje već aktivno rade na demokratskim i miroljubivim promjenama u društvu te ih ujedine, na osnovi njihovih različitosti, kompetencija i iskustava, u zajedničku platformu koja će kristalizirati rastuće nezadovoljstvo u društvu u jednu organiziranu političku većinu za promjenu ustroja.

Proces se pokreće odozdo, stvarajući prostore za susret što većeg broja kolektiva i pojedinaca u mjestima i u gradskim četvrtima, gradeći na taj način jedno novo orudje i artikulirajući jednu široku političku alternativu koja bi se mogla predstaviti na idućim izborima za Parlament Katalonije s ciljem organiziranja jedne ustavotvorne skupštine kojom bi se odlučilo koji državni model i koje društveno i ekonomsko ustrojsvo želimo.

Nije nam cilj stvoriti novu političku stranku. Nijedna od dvije osobe koje predstavljaju ovaj manifest nemaju namjeru predstaviti se na izborima ali žele pridonijeti promidžbi procesa koji bi kulminirao kreacijom jedne zajedničke kandidature te sazivanjem ustavotvorne skupštine koja je nužna za izradu novog Ustava buduće katalonske republike ta taj način ne bude moguće u budućnosti da se interesi nekih manjina nametnu potrebama većine.

Projekt promjena u društvu i prekida sa sadašnjim poretkom zahtijevati će i niz osnovnih i hitnih mjera. Definicija tih mjera je zajednički posao svih organizacija i osoba koje sudjeluju ili žele sudjelovati u procesu. Prvi popis – provizorni, orijentacijski i svakako još ne sveobuhvatni – je slijedeći:

  1. Eksproprijacija privatnih banaka te zalaganje za javnu i etičku banku; kočenje financijskih špekulacija, pravedno oporezivanje, revizija duga i ne plaćanje nelegitimnog duga.
  2. Dostojne plaće i penzije, spriječavanje neopravdanog i neprimjerenog otpuštanja, skraćenje radnog dana i pravedna podjela svih poslova – uključujući tu i poslove u domaćinstvu i brige za nemoćne osobe.
  3. Participativna demokracija, reforma izbornih zakona, kontrol javnih službenika i političara, eliminacija njihovih privilegija i odlučna borba protiv korupcije.
  4. Dostojno stanovanje za svakoga, moratorij za deložacije i ovrhe, retroaktivna zamjena ispunjenja isplate.
  5. Ukidanje privatizacija, obrat svih rezova, te potencijacija javnog sektora pod društvenom kontrolom.
  6. Pravo na vlastito tijelo. Borba protiv rodne nasilnosti.
  7. Ekološka pretvorba ekonomije, ekspropiacija i socijalizacija energetskih firmi, te hranidbeni suverenitet.
  8. Pravo na gradjanstvo za svakoga, borba protiv ksenofobije i ukinuće zakona o strancima.
  9. Javni komunikacijski mediji pod demokratskom kontrolom, slobodna mreža i software, te dekomercijalizacija kulture.
  10. Medjunarodna solidarnost, pacifizam i odlučan stav protiv svih ratova, te za Kataloniju bez vojske i izvan NATO-a.

Nalazimo se na povijesnom raskršću kad je nužno učiniti korak naprijed i skupiti snage. Pozivamo svo stanovništvo Katalonije da potpiše ovaj Manifest i time pomogne u zajedničkoj izgradnji ove inicijative za jedan bolji i pravedniji društveni, ekonomski i politički ustroj, na osnovi jednakosti i sudjelovanja, te za Slobodu, Pravdu i Solidarnost.

Arcadi Oliveres & Teresa Forcades

10 Travnja 2013

Deixa un comentari

Estàs comentant com a convidat.

Visit bigtheme.net/wordpress for wordpress templates

Copyleft 2013 de Procés Constituent
Desenvolupat per l'Equip Web