Les dones en el Procés Constituent a Bolívia

Les dones en el Procés Constituent a Bolívia

L’Assemblea Constituent boliviana es va establir l’any 2006 com un espai d’obertura de participació política. Els sectors socials més silenciats, com ara el moviment de dones, van treballar- hi per promoure la seva presència i garantir el respecte als seus drets. Nombroses organitzacions van realitzar una reflexió sobre l’heterogeneïtat de necessitats de les dones i van identificar les possibles temàtiques centrals a incorporar en l’agenda constituent. Les seves propostes de transformació social i política, a més, tingueren com a objectiu fonamental que les seves reivindicacions no excloguessin les d’altres sectors populars sinó que totes elles es reforcessin entre si. Algunes de les seves exigències van ser:

El respecte vers la diferència ètnica i cultural; l’administració de justícia en igualtat per a tota la ciutadania; l’accés de les dones a l’ús, propietat i herència de la terra; el dret a la salut i l’educació gratuïtes, universals i garants de la pluralitat nacional i la igualtat de gènere; un salari just i equitatiu; la participació de les dones indígenes en estructures governamentals; l’ús de llenguatge no sexista; la condemna i eradicació de qualsevol forma de violència contra les dones i per raó sexual i/o cultural; la sanció i prohibició de la discriminació per raó de gènere, llengua o discapacitat; el dret a la lliure opció i identitat sexual i a decidir sobre el propi cos; el reconeixement del treball domèstic i la redistribució de les tasques de cures; el dret a l’autodeterminació dels pobles indígenes; i la prescripció de la paritat i alternança en els espais de participació. També es va plantejar la necessitat de promoure un Estat laic que respectés les diverses expressions i formes familiars.

Exigir totes aquestes qüestions com eixos de transformació social va constituir un gran avenç ja que, no només va permetre constitucionalitzar demandes per les que els moviments de dones portaven anys batallant, sinó que també va visibilitzar les causes de les desigualtats de gènere. Si bé no totes les seves propostes van tenir ressò, durant el temps constituent bolivià les dones van tenir la possibilitat de parlar i expressar-se des de les seves experiències, trencant els esquemes que les definien com a éssers passius i destacant la seva capacitat d’articular propostes com actores que decideixen i parlen per elles mateixes.

Tota una inspiració per al nostre Procés Constituent i per a totes les dones que hi formem part.

Deixa un comentari

Siusplau identifica't per a deixar un comentari.

Visit bigtheme.net/wordpress for wordpress templates

Copyleft 2013 de Procés Constituent
Desenvolupat per l'Equip Web