Vicenç Navarro

Vicenç Navarro

Navarro va nèixer a Gironella, a la comarca del Berguedà, l'any 1937, i es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona l'any 1962. Aquell mateix any, però, es va haver d'exiliar arran de la seua lluita contra la dictadura franquista. Va passar, aleshores, per les universitats sueques d'Uppsala i Estocolm, on va estudiar Economia política. Va continuar els seus estudis al Regne Unit, a la London School of Economics, a la d'Oxford i a l'Edimburg. Hi va estudiar Polítiques Publiques i Socials. Tres anys després, el 1965, va anar a la Universitat Johns Hopkins, on es va doctorar l'any 1967 i on ha impartit la docència durant trenta-cinc anys.

A banda de la seua activitat acadèmica, ha estat assessor de molts governs arreu del món (com per exemple a Cuba i a la Xile d'Allende, així com de diversos governs dels Estats Units o del Congrés americà) pel que fa a les reformes dels seus sistemes de salut. També ha assessorat les Nacions Unides i l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

A hores d'ara, a més de continuar la seua tasca a la Universitat Johns Hopkins com a professor de polítiques públiques —on dirigeix, a més, el Programa sobre Polítiques Públiques i socials—, és catedràtic de ciències polítiques i socials a la Universitat Pompeu Fabra i dirigeix l'Observatori Social d'Espanya, una xarxa d'acadèmics i investigadors de diverses universitats que són experts en diverses àrees de l'Estat del benestar.

[...]


La situació social a Catalunya i la seva relació amb la qüestió nacional

Aquest article resumeix algunes de les anàlisis de la situació en què viu la majoria de la població a Catalunya, i que ha tingut escassa visibilitat en els majors mitjans d’informació existents als dos costats de l’Ebre. Voldria accentuar que hi ha molta evidència que dóna suport i avala cadascun dels 34 punts que es resumeixen en aquest text.

 1. La principal notícia sobre Catalunya -que ha tingut escassa atenció mediàtica- és que la seva població està vivint una enorme crisi social que afecta d’una manera molt accentuada el benestar de les classes populars, constituïdes en la seva major part per les classes mitjanes de renda mitjana i baixa, i per la classe treballadora. Aquesta última és, tant objectivament com subjectiva, la classe social a la qual pertany la majoria de la població catalana (hi ha més persones a Catalunya que es defineixen de classe treballadora que de classe mitjana). Per aquest motiu, els canvis en les condicions del mercat de treball, així com en la protecció social, afecten directament i predominantment aquestes classes.
 2. El mercat de treball català s'ha deteriorat d'una manera molt notable en aquests anys de crisi (2007-2015). Tots els indicadors socials que ja eren desfavorables en comparació de la mitjana de la UE-15 (com ara desocupació, precarietat, pobresa entre la població assalariada, desocupació entre la joventut, entre les dones i entre els grups etari de major edat que treballen) s'han deteriorat d’una manera molt marcada durant aquest període. Un exemple d’entre molts. Des de 2008 i fins a 2013 s’havien destruït més de 655.000 llocs de treball a Catalunya, dels quals 236.900 ho van ser entre 2011 i 2013.
 3. Els serveis públics de l’Estat del Benestar –com ara sanitat, educació, serveis socials, llars d’infants (mal anomenades guarderies), serveis domiciliaris, habitatge social, entre d’altres, que ja estaven entre els menys finançats a la UE-15– han patit enormes retallades que han afectat negativament la seva accessibilitat i la seva qualitat.
 4. Entre ells, uns dels que han quedat més afectats han estat els serveis de la sanitat pública catalana, que ha estat sotmesa a enormes retallades, tant en despesa com en personal, a més a més d’estar subjecta a una constant privatització que respon a l’ideari liberal del partit hegemònic dins de la coalició governant a la Generalitat de Catalunya (i que avui governa en solitari). Les seves polítiques públiques han afavorit sistemàticament els serveis privats a costa dels públics. L’últim exemple d’això és l’externalització dels serveis d’al·lergologia de l’Hospital Doctor Josep Trueta, un dels vuit grans centres públics de l’Institut Català de la Salut, assignant part d’aquests serveis a una empresa privada (UDAM). Aquesta situació s’ha anat repetint dia rere dia, al llarg del territori català, responent a la política governamental dirigida pel conseller de Salut, que havia estat el dirigent de la patronal hospitalària privada i que va indicar en una de les seves primeres declaracions que era aconsellable que la ciutadania contractés una assegurança sanitària privada (Àgora, TV3, 11 de gener de 2011).
 5. L'Estat del Benestar a Catalunya sempre ha estat subfinançat, creant una dualitat per classe social, que es reprodueix dins dels serveis, de manera que les classes mitjanes de rendes altes, la petita burgesia i la burgesia catalanes han estat ateses predominantment en els serveis privats (sanitat privada i educació privada, per exemple), amb elevats subsidis públics (convenis o concerts), i les classes mitjanes de renda mitjana i baixa i la classe treballadora han estat ateses pels serveis públics (sanitat pública i escola pública). La despesa total (pública més privada) per alumne és major a les escoles privades que a les públiques. La despesa pública social per habitant a Catalunya és de les més baixes de la UE-15.
 6. Les principals causes d’aquest subdesenvolupament són els baixos ingressos a l'Estat, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, conseqüència de la gran regressivitat fiscal, que afavoreix les rendes derivades del capital per sobre de les rendes del treball. El treballador de la manufactura a Catalunya paga en impostos menys que la mitjana de la UE-15, però no gaire menys. En realitat, la gent que està en nòmina paga ja impostos semblants (una mica menys, però a nivells semblants) als dels seus homòlegs a la mitjana de la UE-15. No és així en el cas del que en llenguatge popular es definiria com a super-rics, que deriven les seves rendes de la propietat del capital (l’1% de la població). Aquest 1% paga molt menys que el super-ric de la mitjana de la UE-15, un 30% nominalment, a la pràctica un 18% (veure els meus treballs sobre la regressivitat fiscal a Catalunya i a Espanya – pàgines econòmiques del meu bloc).
 7. L'Estat, incloent la Generalitat (que gaudeix del 50% dels rendiments tributaris d’impostos com l’IRPF i l'IVA, i del 100% de molts altres impostos), és molt poc redistributiu. Així, l’any 2009, sense l’Estat del Benestar el 24% de la població catalana hauria estat pobra. Aquest percentatge passava a 20% després d’aplicar les transferències públiques de l’Estat del Benestar, reduint, doncs, la pobresa en 4 punts. Com a dades comparatives, la mitjana de la UE-15 passava d'un 25% abans de rebre les transferències públiques, a un 16% després de rebre-les, un descens de 9 punts, i a Suècia d’un 27% a un 13%, un descens de 14 punts.
 8. Com a resultat dels punts anteriors (de l'1 al 7) (veure El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, V. Navarro), Catalunya té una de les desigualtats més altes de la UE-15, desigualtats que s’han anat accentuant en el període de la crisi.

  Davant d'aquests fets (clarament documentats però poc coneguts i presentats en els majors mitjans d’informació a Catalunya), hauríem de preguntar-nos: per què aquesta situació existeix i es reprodueix?

  Perquè el gran endarreriment social de Catalunya

 9. Tot i que la majoria de les anàlisis sobre aquest tema s’han centrat a estudiar la situació a Espanya i a Catalunya, és important entendre que l’enorme crisi que està tenint lloc a Catalunya (i a la resta d’Espanya) s’està produint també als països referits en anglès com PIGS, és a dir, Portugal, Irlanda, Grècia i Espanya (incloent Catalunya), països tots ells que tenen característiques comunes. Tots ells tenen el major nombre de policies per 10.000 habitants i el menor percentatge de la població adulta que treballa en els serveis públics de l’Estat del Benestar (la mitjana de la UE-15 és un 14%, a Suècia és un 25%, a Catalunya és un 8%, i a Espanya és un 10%). Tots ells han estat governats durant la major part del període després de la II Guerra Mundial per forces ultraconservadores (representants dels estaments més acabalats de la població), cosa que explica que, encara avui, tinguin Estats pobres, amb escassa sensibilitat social i poc redistributius. Grècia, Portugal i Espanya van patir llargs períodes de temps (Espanya i Catalunya quaranta anys) de règims dictatorials. Irlanda no va tenir una dictadura, però va ser governada per un partit ultraconservador lligat a l’Església Catòlica.
 10. Les transicions de les dictadures a les democràcies es van fer en termes molt favorables per a les forces ultraconservadores que havien dominat aquests Estats. A Espanya, les forces conservadores que controlaven l’Estat van controlar la Transició, donant peu a un Estat escassament democràtic amb poca dimensió social, amb una molt limitada capacitat redistributiva, i que no reconeix la seva plurinacionalitat, prohibint el dret a l’autodeterminació (que havia estat una demanda de la majoria de les esquerres espanyoles durant la clandestinitat). Per molt sorprenent que sembli, el PSOE havia fet seva aquesta demanda de les esquerres catalanes.
 11. Tot i que canvis molt significatius i importants han succeït en l’època democràtica, aquesta Transició immodèlica no va canviar significativament la correlació de forces a l’Estat, tant a nivell de l’Estat central com a Catalunya, amb l’establiment de la Generalitat de Catalunya. Les forces polítiques (l’aliança d’un partit liberal i d’un partit cristianodemòcrata) que –juntament amb el PP– representaven primordialment els grans conglomerats financers i econòmics així com a la burgesia, petita burgesia i classes mitjanes de rendes altes de Catalunya, van dominar l’aparell de l’Estat autonòmic –la Generalitat de Catalunya– i la gran majoria de mitjans de comunicació públics (TV3 i Catalunya Ràdio) i privats (aquests últims receptors dels fons públics de la Generalitat de Catalunya). El sistema de govern d’aquesta coalició ha estat el clientelar, mantenint-se en el poder durant el 80% del temps que Catalunya ha tingut democràcia, situació que ha estat afavorida per la gran abstenció (estimulada per l’atenció política i mediàtica al tema nacional) de la classe treballadora, insensible a l’argumentari nacional.
 12. Aquest gran domini de les forces conservadores i liberals (en la vida política, mediàtica i cultural de Catalunya) és la primera responsable del subfinançament de l’Estat de Benestar català i espanyol. Totes les polítiques públiques regressives aprovades per l’Estat espanyol a les Corts (des de les polítiques fiscals fins a les polítiques econòmiques i socials de major impacte i envergadura), responsables de la continuació de l’endarreriment social d’Espanya i, per tant, de Catalunya, han rebut el suport de la coalició (d’un partit liberal i un partit cristianodemòcrata) governant a Catalunya. L’evidència d’això és aclaparadora.
 13. L’únic període en el qual hi va haver un canvi significatiu va ser durant els set anys del tripartit, en què el dèficit de la despesa pública social per habitant entre Catalunya i la resta de la UE-15 va descendir. Era el primer cop en gairebé setanta anys que les esquerres governaven a Catalunya. Aquest tripartit pot ser criticat per la seva moderació i fins i tot incoherència amb el seu ideari socialista en algunes àrees. Però en general, excepte en la seva resposta a la crisi (que va ser neoliberal), la majoria de les seves mesures econòmiques i socials van encaixar en l’ideari socialdemòcrata. No cal dir que els mitjans de comunicació controlats per les forces conservadores i liberals van intentar desacreditar-lo per tots els mitjans.
 14. L’aliança entre les forces conservadores i liberals catalanes i espanyoles és la principal causa del subdesenvolupament social d’Espanya. La famosa dita de l’escriptor conservador Josep Pla que “el més semblat a un espanyol de dretes és un espanyol d’esquerres”, s’hauria de substituir per “no hi ha res de més semblat (en temes econòmics i socials) a la dreta espanyola, que la dreta catalana”.

  Els anys de crisi: la Gran Recessió

 15. Com he assenyalat a diversos articles, les desigualtats de renda, conseqüència de l’aplicació de les polítiques neoliberals, han estat la principal causa de les crisis econòmiques i financeres (conegudes com la Gran Recessió) tant a Europa com a Catalunya i Espanya.
 16. Les polítiques neoliberals (a les quals els partits conservadors, els partits liberals i els partits socioliberals donen suport), que han consistit en 1) les reformes laborals regressives, causa del gran deteriorament del mercat de treball, que s’ha reflectit en una gran disminució dels salaris i el gran descens del nombre d’assalariats, i 2) les retallades de la despesa pública social, han creat un enorme problema de la demanda, disminuint l’estímul i el creixement econòmics. D’altra banda, la disminució de la capacitat adquisitiva de la població com a resultat del descens de les rendes del treball (com a percentatge de la renda total) s’ha intentat pal·liar a força d’un gran endeutament, amb el consegüent creixement del sector financer, que ha estat invertint més i més en les activitats especulatives, que són més rendibles que les inversions en les activitats productives. D’aquí l’origen de les bombolles especulatives, incloent la immobiliària, l’explosió de les quals ha creat l’enorme crisi financera que ha contribuït a expandir la crisi econòmica causada pel descens de la demanda.
 17. Totes les polítiques públiques neoliberals que han creat les crisis a Espanya, incloent a Catalunya, han estat aprovades pels partits governants al govern de la Generalitat, en coordinació amb el govern espanyol. Cadascuna d’aquestes polítiques ha estat aprovada pels governs espanyols (i molt especialment pel Partit Popular) amb el suport del govern català.
 18. Entre aquestes polítiques neoliberals, les polítiques d’austeritat (de les més dures a la UE-15 i a Espanya) i les reformes laborals més regressives, aprovades pels governs espanyols a les Corts, han estat també aprovades per la fins fa poc coalició governant a Catalunya, CiU.
 19. El que és d’especial interès assenyalar és que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partit dominant de la coalició, un partit liberal, és dels poquíssims partits liberals a Europa que continua guanyat les eleccions. Els partits liberals són, en general, partits molt petits a Europa, que rarament governen i, quan ho fan, és com a partit aliat amb un altre de més gran, a l’inrevés del que ocorre a Catalunya. Per què continuen guanyant?

  El nacionalisme a Catalunya i a Espanya

 20. Les polítiques que tenen major visibilitat política i mediàtica a Catalunya no se centren en el tema social, sinó en el nacional, presentant-se el partit governant a Catalunya com el gran defensor de la nació catalana, enfront del nacionalisme espanyolista que domina l’Estat espanyol, el partit governant del qual es presenta com a defensor de la unitat d’Espanya. És important subratllar que els partits governants a l’Estat espanyol i a la Generalitat de Catalunya es presenten com els defensors de la pàtria, l’espanyola en el cas del PP, i la catalana en el cas de CDC (i Unió fins fa poc). A tots dos costats de l’Ebre, el tema nacional predomina a costa del tema social.
 21. CDC té com a línia argumental per explicar l’endarreriment social de Catalunya i l’enorme crisi social que aquesta viu, el suposat "espoli de Catalunya per part d’Espanya". Segons aquest argument, l’Estat espanyol absorbeix i es queda molts més diners dels que li arriben com a impostos dels que s'hauria de quedar, impossibilitant la correcció del dèficit social de Catalunya. Aquest és l’argument central sostingut per CDC, que assumeix que el problema social (dèficit i crisi) es resoldrà quan es resolgui el tema nacional, guanyant la independència de Catalunya. Aquest argument, per cert, és el dominant en el moviment independentista: per resoldre el tema social, cal resoldre primer el tema nacional.
  I aquest argument, promogut per tots els aparells de la Generalitat i per tots els seus mitjans públics (TV3 i Catalunya Ràdio), abusivament instrumentalitzats pel govern català (i molt especialment per CDC), s’ha convertit en un dogma en aquest moviment, la qual cosa explica la prioritat que fins i tot partits d’esquerres (com ERC i les CUP) estan donant a aconseguir la independència, aliant-se, en el cas d’ERC, amb el govern CiU en l’aprovació dels pressupostos d’austeritat, i protegint el govern enfront de les crítiques de les esquerres i de l’oposició per la privatització de la sanitat.
 22. És necessari que per a la supervivència d’aquest partit liberal, les properes eleccions autonòmiques a Catalunya no es centrin en el tema social(cosa que els desbancaria del govern, com ha succeït amb d’altres partits liberals a Europa), sinó en el tema nacional, convertint les eleccions en plebiscitàries, és a dir, centrades en el tema nacional.

  Sobiranisme no és independentisme

 23. L’argumentari del govern Mas, no obstant això, té problemes d’inconsistència i incoherència, ja que basa la seva fortalesa moral en el seu compromís amb els principis democràtics –és a dir, en el dret a decidir-, principi bàsic a qualsevol sistema que s’autodefineixi com a democràtic, principis que CDC no respecta. Aquest desig de tenir el dret a decidir (que és el mateix que el dret d’autodeterminació) és avui compartit per la gran majoria de la població a Catalunya. Segons les enquestes, al voltant del 80% de la població desitja que sigui el poble català el que decideixi l’articulació que Catalunya tingui amb l’Estat espanyol.
  Ara bé, el dret a decidir vol dir el dret a triar entre diverses alternatives, una d’elles, naturalment, la independència. Doncs bé, la majoria de persones a Catalunya són sobiranistes (és a dir, que volen que el futur de Catalunya es basi en el desig de la població que hi viu). Però la majoria de la població no és independentista. Segons l’última enquesta del CEO (Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya), el 44% de la població afavoreix la independència, un nombre més que respectable però que no constitueix la majoria de la població catalana.
 24. El segon supòsit que fa el partit governant és que la consulta que es va fer (el 9-N) va ser equivalent a un referèndum, en el qual es va donar a la població la possibilitat de triar. Això no és cert. Les condicions que existien en el moment del referèndum distaven molt de ser democràtiques. I això no es va deure primordialment a les condicions d’il·legalitat (ja que el govern va desobeir l’Estat central, cosa que vaig aplaudir), sinó al fet que la Generalitat mateixa no estava actuant democràticament, ja que als seus mitjans d’informació els mancava i estan mancats de la molt necessària pluralitat. Aquesta instrumentalització, que és òbvia en els temes econòmics (el programa de Lliçons d’Economia de TV3 que es presenta com a "lliçons de ciències econòmiques" és, a la pràctica, la promoció del neoliberalisme en la seva versió més extrema, realitzada per un economista ultraliberal que vol privatitzar-ho tot, incloent les pensions) i en els temes socials (no hi ha hagut un programa televisiu a TV3 objectiu i crític amb el deteriorament de la sanitat pública), també es repeteix en temes nacionals (TV3 va organitzar un programa sobre sobiranisme en el qual només es va convidar independentistes). Aquesta manca de llibertat mostra el caràcter antidemocràtic d’aquest partit governant, que ha instrumentalitzat totes les àrees i aparells de la Generalitat (que pertanyen al poble català, la majoria del qual, per cert, ni és liberal, ni afavoreix les seves polítiques, ni és independentista).
 25. No existeix, doncs, cap garantia que un procés de transició de la Catalunya actual a la Catalunya futura, independent, garanteixi l’existència d’una Catalunya democràtica i justa. La Transició espanyola ja va mostrar que qui controla la transició controla el producte final. Un procés controlat pel partit liberal pot fàcilment determinar que el futur ministre de Finances sigui l'"economista de la casa" (com l’anomena TV3), el Sr. Sala i Martín, ultraliberal que monopolitza les classes d’economia d’aquesta televisió i que desitja privatitzar, com he dit abans, les pensions. Aquest economista és el més visible, de molt, en aquesta televisió pública, considerant-se com el guru econòmic del moviment independentista liberal.
 26. Dir això últim no vol dir que tot l’independentisme sigui liberal, com maliciosament se m’interpreta. L'independentisme és un moviment d’àmplia base social en el qual hi ha una gran varietat de sensibilitats, incloent l'esquerra radical, com les CUP. Però el govern liberal ha tingut una enorme influència en la seva direcció, com ho mostra el silenci eixordador del moviment ANC sobre l’enorme crisi social, responsabilitat, en gran part, del govern actual. El seu argument que per resoldre el tema social cal aconseguir la independència, és idèntic al de CDC.
 27. Tot i que el moviment independentista té una àmplia base social, té un dèficit molt marcat de suport de la classe treballadora, que no se sent mobilitzada pel moviment independentista, degut en gran part al fet que no està convençuda pel principal argument utilitzat per aquest moviment. La direcció d’aquest moviment (ANC) sembla que s’ha adonat d’això i la seva decisió de fer la marxa a la Meridiana (l’avinguda que travessa els barris obrers de Barcelona) sembla reflectir el seu desig d’apropar-se a la classe treballadora i a les classes populars.
 28. Una causa major que la classe treballadora no es senti mobilitzada per l'independentisme és que les tesis i arguments sobre la futura Catalunya, justa i democràtica, estan mancats de credibilitatper a això, ja que aquest missatge li arriba a través de mitjans i institucions governamentals controlats pels partits en gran part responsables del deteriorament del seu benestar i qualitat de vida.

  Un tsunami polític està tenint lloc també a Catalunya

 29. L’enorme rebuig que hem vist al llarg del territori espanyol a les polítiques neoliberals, expressat en les últimes eleccions municipals i autonòmiques, ha ocorregut també a Catalunya. Les primeres notícies van ser les enquestes, que mostraven que un partit nou d’esquerra, antiausteritat –Podem-, era la segona opció de l’electorat català per a les eleccions generals, i això malgrat que Podem mai no havia aparegut en els mitjans d’informació de la Generalitat. A Barcelona, capital de Catalunya, una coalició de moviments socials veïnals i partits d’esquerra ha guanyat les eleccions. Un element clau perquè aquesta victòria es produís va ser la mobilització de la classe treballadora, que va passar de votar el PSC, com va passar a les eleccions anteriors, a Barcelona en Comú. No cal dir que molts altres sectors poblacionals van votar Barcelona en Comú, però la classe treballadora va ser el sector més gran del seu electorat. I el públic de la Plaça Sant Jaume (a on està situat l’ajuntament) era predominantment de classe treballadora. En les grans celebracions que van omplir aquesta plaça, hi havia molt poques banderes independentistes. I sí que hi havia una enorme bandera republicana. El missatge i crit popular era “Sí se puede”. Era el crit de la classe treballadora i de les classes populars, que s’han adonat que si es mobilitzen poden canviar la situació. I com era d’esperar, aquesta classe treballadora va posar i posa el deteriorament social al centre de les seves inquietuds, protestant per les polítiques antisocials dutes a terme pel govern no solament municipal, sinó també pel català, és a dir, pels partits liberals i conservadors que presenten la Catalunya independent com la seva solució. És obvi que aquest argument, venint d’aquests partits, no és creïble.
 30. En realitat, la relació de Catalunya amb Espanya serà determinada pel que exigeixi la millora de la situació social. En altres paraules, el tema social determinarà el tema nacional en lloc de ser al revés, com accentua el corrent hegemònic en el moviment independentista, segons el qual el tema nacional determina el social.
 31. Les esquerres governants de Barcelona en Comú no solament accepten, sinó que són defensores del dret a decidir (com ho han estat històricament les esquerres catalanes). És a dir, són sobiranistes. I expressaran aquest sobiranisme mitjançant referèndums que seran democràtics (es facin o no legalment), i que es faran si fa falta amb desobediència civil, i sense esperar l’aprovació de l’actual Estat espanyol.
 32. Defensar l’autonomia del procés de decisió de Catalunya no exclou que aquest es faci en coordinació amb altres forces que estan exigint canvis socials i nacionals semblants al llarg del territori espanyol, sempre posant el tema social com el determinant del canvi. És essencial que en el tsunami que està tenint lloc a Catalunya i a Espanya les diferents forces sobiranistes coordinin la lluita per un altre Estat social amb la lluita per un altre Estat que sigui plurinacional (en què cada nació tingui dret a decidir sobre la seva relació amb l’Estat), sense condicionar o fer dependre el que passi a Catalunya al que passi a Espanya. Avui, els canvis a Espanya són d’una enorme importància per poder desenvolupar el sobiranisme en tots els àmbits del quefer públic, en tots els pobles i nacions d’Espanya. 33. La sobirania de Catalunya ha d’expressar-se en el tema social a més a més del tema nacional, sense que el tema social sigui supeditat al nacional. La unitat patriòtica de la dreta ha de ser substituïda per la unitat popular, que evolucionarà, dins del seu sobiranisme, segons allò que determini la necessitat social. Si l’Estat central continua com ara serà la mateixa classe treballadora i les classes populars les que exigiran la ruptura amb aquell Estat. Tant a Galícia (a les últimes eleccions municipals) com a Escòcia (en el referèndum), els partits independentistes tenien una base electoral molt àmplia entre la classe treballadora gallega i escocesa per haver estat els majors defensors dels interessos de les classes treballadores i de les classes populars, centrant-se en el tema social. 34. No es pot donar suport a les polítiques neoliberals, que estan danyant les classes populars catalanes, i alhora declarar amor a Catalunya. La població és un element clau i central de la nació. Posar l’eix social com el prioritari és la manera que el tema nacional adquireixi un contingut social, ja ara i no solament després. Posar el debat sobre la independència en termes de sí o no (com fa l’eix nacional) és un gran error per a les esquerres, tant d’un costat com de l’altre. El més urgent i essencial és atendre l’enorme crisi social causada per les forces conservadores i liberals, algunes d’elles dirigents del moviment independentista. No es pot caure en la trampa de posar el tema nacional com a condició per resoldre el tema social per les raons indicades en aquest text i documentades a d’altres escrits. S’ha d’emfatitzar el tema social dins d’un context democràtic que inclogui el dret a decidir en condicions autènticament democràtiques i que, per la seva lògica, puguin respondre a les necessitats socials de les classes populars, augmentant el seu nivell d’aspiracions. D’aquí la importància de qui fa la transició i en quines condicions es fa el trànsit d’una Catalunya actual, enormement regressiva i poc democràtica, a una de més justa, més redistributiva, més solidària, més democràtica i amb una consciència social molt més desenvolupada. I en aquest canvi ajudarà molt que d’altres nacions d’Espanya es rebel·lin en contra de l’Estat espanyol, heretat d’una Transició altament immodèlica.

Sobiranisme, independència i estat social a Catalunya

 1. El sobiranisme ve mesurat per la capacitat de decidir d'un poble sobre el seu propi destí i queda reflectit en el dret d'autodeterminació, és a dir, el dret a decidir, en el cas de Catalunya, sobre la seva relació amb l'Estat espanyol. És per això que en el llenguatge normal i corrent, dret a decidir és la manera de definir el dret a l'autodeterminació. Segons les enquestes, al voltant del el 80% de la població a Catalunya sembla favorable al dret del poble català a decidir sobre el seu futur.
 2. Ara bé, tal dret a decidir també implica el dret a escollir entre les diferents alternatives, una d'elles, la independència. Però cal diferenciar entre ser sobiranista i ser independentista. Tot independentista és sobiranista, però no tot sobiranista és independentista. Aquesta diferenciació rarament es fa i crea enormes confusions.
 3. Una condició democràtica indispensable (necessària però no suficient) per aconseguir la independència és que la majoria de la població sigui sobiranista i que es creïn les condicions perquè pugui expressar-se tal sobiranisme a través del dret a decidir.
 4. Promoure el sobiranisme presentant-lo com idèntic a l'independentisme endarrereix, paradoxalment, el projecte independentista, ja que crea un rebuig al sobiranisme per part d'aquells que no són independentistes, que és avui la majoria de catalans. Segons l'última enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió el percentatge de la població independentista a Catalunya és el 44,1%.
 5. És lògic, doncs, que el projecte prioritari hauria de ser el sobiranisme, no l'independentisme, ja que sense el primer no hi ha possibilitat d'aconseguir el segon.
 6. L'estratègia que l'independentisme està seguint per estimular l'adhesió a l'independentisme avui a Catalunya és informar la població que a la Catalunya independent es viurà millor. L'argument de “l’expoli” (s’utilitzi el llenguatge que s'utilitzi) de Catalunya per part d'Espanya és clau per mobilitzar la gent. Es presenta l'enorme subdesenvolupament social de Catalunya (Catalunya està a la cua de la UE-15 en despesa pública social per habitant) com a resultat d'aquest “expoli”.
 7. El problema amb aquest argument és que, independentment dels seus mèrits i demèrits, arriba a la població primordialment a través dels aparells de la Generalitat i dels seus mitjans de comunicació, els quals són governats per una coalició en què la força hegemònica és un partit liberal, CDC, essent responsables de polítiques públiques (amb el suport d'ERC) que han contribuït a aquest endarreriment social. Aquesta línia argumental té escassa credibilitat, també en moviments com l’ANC, els dirigents del qual, fins ara, no han mostrat cap sensibilitat social. En realitat, fins fa molt poc, el debat social s'evitava dins de l'ANC per mantenir la unitat patriòtica.
 8. L'argument de "l’expoli" té una capacitat de mobilització relativa i escassa al món obrer (treballador supervisat, i al qual se li paga un salari per hores, que treballa, quan treballa, amb un 50% de precarietat), ja que avui està patint directament en les seves pròpies carns les conseqüències d'unes reformes, com la reforma laboral, aprovades per les dretes espanyoles i catalanes, que li han causat un enorme dolor. Aquest dany no té res a veure amb el famós “expoli”. En realitat, la majoria de lleis que han afectat negativament les classes populars catalanes han estat aprovades pel PP i CiU (i molts d’elles que consten en el pressupost comptant amb el suport d'ERC per a la seva implementació). Dir això no vol dir que ERC sigui equivalent a CiU, com maliciosament s’interpreta aquest comentari, però crec que és obvi que el que hauria d’haver estat el primer partit de l’oposició, ha estat el primer col·laborador parlamentari del partit liberal en l’aprovació dels pressupostos de l'austeritat.
 9. El govern de les dretes catalanes va recolzar les baixades d'impostos que va proposar el PP, afegint algunes pròpies que van beneficiar predominantment les classes més benestants, alhora que van retallar la despesa pública social. Aquesta observació no és una observació partidista. Les dades estan disponibles per a tots aquells que ho vulguin veure.
 10. L'ANC s'ha limitat durant aquests anys de retallades i reformes regressives laborals a emfatitzar el tema nacional, guardant un enorme silenci sobre el desastre social, assenyalant solament que la Catalunya independent serà millor. Aquesta línia argumental és idèntica a la que segueixen les dretes independentistes. En aquesta visió, el tema social es resoldrà quan tinguem resolt el tema nacional. Quan em refereixo a les dretes independentistes, no estic dient, naturalment, que tots els independentistes siguin de dretes; estic dient que el partit governant CDC, que té una enorme influència en l’ANC, sí que és de dretes. I que l’ANC, fins ara, no ha expressat cap sensibilitat social, excepte repetir el que diu la dreta independentista: que el tema social s’arreglarà quan tinguem la independència.
 11. Aquest argument es troba amb un gran escepticisme per gran part de la classe treballadora catalana. No es creu que una Transició a la nova Catalunya, conduïda per unes forces polítiques i moviments que han dut a terme polítiques antisocials o han restat en silenci durant aquesta situació, ens porti a una Catalunya Social. En realitat, els mitjans púbics de la Generalitat, TV3 i Catalunya Ràdio, han estat promovent polítiques controlades per la visió hegemònica de l'independentisme de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) que són clarament neoliberals i antisocials. L'economista més promogut per TV3, per exemple, el superliberal (definit per aquesta cadena de televisió) com “l’economista de la casa”), Sala i Martín, ha promogut totes les polítiques neoliberals que van des de la privatització de les pensions a la reducció de la despesa pública, incloent-hi la social, que han creat un gran dolor a les classes populars de Catalunya.
 12. Gran part de la dreta independentista no té tampoc credibilitat democràtica. Exclou dels seus fòrums i instruments, incloent-hi els públics, aquelles veus discordants amb la seva visió, incloses veus independentistes d’esquerres. El seu comportament antidemocràtic és una mostra de la Catalunya que volen construir. Alternatives
 13. Avui cal promoure el sobiranisme com a punt més urgent i important. El sobiranisme s’ha de manifestar ara, i ha de incloure tant el tema nacional com el social.
 14. Per a això, el tema social és central. No alguna cosa que hagi de resoldre's després o més tard, sinó ara.
 15. El sobiranisme ha de reflectir-se en la lluita per la democratització ja, ara, posant fi a l'explotació social i laboral, i fent central la demanda de democratització (des de les institucions polítiques als mitjans de comunicació).
 16. Avui, la prova de compromís amb les classes populars catalanes (eix central de la nació catalana) a Barcelona és si es dóna suport o no al govern de Barcelona en Comú, i altres de similars al llarg del territori català. En aquest moment Barcelona en Comú i el seu projecte estan subjectes a una enorme hostilitat. Qualsevol contribució a aquesta hostilitat és profundament reaccionària i anti-Catalunya, doncs la nació té la seva raó d'existència en la població que la constitueix, de la qual les classes populars en són la majoria. Qualsevol política que danyi aquest benestar contradiu el seu compromís amb el país i amb la nació catalana.
 17. És urgent que s'estableixi una àmplia aliança de totes les forces que defensen ara el benestar social de les classes populars, establint el dret a decidir a tots els nivells i en totes les dimensions de la societat. Aquest dret a decidir comporta també el dret a decidir sobre l'articulació de Catalunya amb Espanya, incloent-hi la independència. Però no pot endarrerir-se el tema social.
 18. La coalició Barcelona en Comú, així com la majoria d’aliances semblants establertes a molts municipis de Catalunya, han defensat sempre el sobiranisme, que és el primer pas i el més important per arribar a la independència. Crec que és un error exigir-li com a condició del col·laboració que sigui independentista. Si l'independentisme vol mobilitzar la classe treballadora (que va ser la determinant de la victòria d'aquesta coalició), no ho aconseguirà a no ser que, com va fer el Partit Nacionalista Escocès, avantposi el tema social a la crida per la independència. Els barris que van votar més per aquell partit a Escòcia van ser els barris obrers de Glasgow. Això és el que han d’entendre les forces independentistes aquí a Catalunya.

Les diferències entre el govern escocès i el govern català, i les seves conseqüències.

En un article anterior ("La diferència entre Catalunya i Escòcia", Ara, 22.12.14), vaig subratllar les diferències entre el govern nacionalista escocès i el català. El primer està liderat per un partit d'esquerres amb gran sensibilitat social, amb unes propostes clarament redistributives i compromeses amb l'expansió de l'Estat de Benestar. Això explica que els grups socials entre els quals compta amb major suport siguin les classes treballadores dels centres urbans més grans d'Escòcia.

És interessant assenyalar que, en contra del que l'establishment britànic (basat a Londres) i també l'establishment escocès (centrat a Edimburg) esperaven que ocorregués després del referèndum en què la població escocesa va votar en contra de la independència, el Partit Nacionalista Escocès que governa Escòcia ha continuat amb les seves propostes redistributives. Per exemple, ha promès una reforma agrària que ha alarmat els grans terratinents d'aquell país, molts lligats a la noblesa britànica. Aquests propietaris han denunciat les propostes referint-se a elles com a una campanya de “genocidi planificat sens dubte intolerable”, una expressió utilitzada pel Partit Conservador.

La reforma agrària proposada, no obstant això, no és la reforma tradicional de nacionalitzar les grans extensions i dividir-les entre els camperols, seguint el principi que “la terra és per a aquell o aquella que la treballa”. En realitat, és molt més limitada i moderada, emfatitzant el límit d'extensió territorial que pot estar subjecte a compra o venda, i donant amplis poders a l'Estat per controlar tant la grandària com l'ús de la terra. Escòcia és un dels països de la Unió Europea a on la propietat de la terra està més concentrada, amb 432 propietaris en possessió de més del 50% de la terra de propietat privada, cosa que representa el 83% de la propietat de tota la terra (veure "Scotland: Breaking up the estates" per Mure Dickie, al Financial Times del 05.02.15).

Aquesta demanda per una reforma agrària sorgeix d'un sentiment generalitzat avui a Escòcia sobre el dret a decidir, implícit en la demanda d'una major democratització de la societat escocesa. El desig de decidir sobre la seva relació amb el Regne Unit s'ha estès cap a un desig de la població de poder decidir sobre elements de la comunitat considerats abans fora dels límits democràtics. Com bé diu Richard Lochhead, el Ministre d'Assumptes Rurals del govern escocès, "existeix el desig de canviar la situació actual en la qual la ciutadania no té la sensació de controlar el seu propi destí, estant immersa en un gran creixement de les desigualtats, conseqüència de la gran concentració de la riquesa i del poder, sobre els quals la població té la sensació que no té cap potestat de canviar". D'aquí aquesta demanda democràtica que les comunitats rurals tinguin una major socialització de la propietat de la terra, evitant la concentració, que de forma creixent consideren intrínsecament antidemocràtica.

Aquesta demanda de canviar presenta diverses maneres i opcions per dur-la a la pràctica. Hi ha hagut diversos casos, per exemple, estimulats pel govern escocès, de compra col·lectiva de terra, tant pública com privada, per part de diversos ciutadans, de lots de terra de 300 acres, que ha significat el reviscolament de comunitats gairebé mortes, recuperant part de la població rural que havia abandonat aquelles zones. En altres casos, s'han establert cooperatives agrícoles amb finalitats semblants que han permès rejovenir comunitats marginades. I així una llarga llista de canvis, molts basats en una redefinició de les grans propietats. En ple segle XXI, la qüestió agrícola de la propietat de la terra ha tornat a aparèixer amb tota intensitat com a conseqüència del desig de decidir d'un poble que exigeix el dret a controlar el seu destí.

A Catalunya, no obstant això, el govern nacionalista, en la seva versió independentista, és a dir, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), és un partit pertanyent a la família liberal a Europa (a Espanya, Ciutadans també pertany a aquesta família política), que ha estat la màxima promotora de les polítiques liberals de despesa pública (Catalunya ha estat una de les comunitats autònomes que més ha retallat la seva despesa social) a la UE, caracteritzades per la seva promoció de les retallades i per les seves propostes de reformes del mercat laboral que han conduït a una elevada desocupació i a una gran disminució salarial. Una conseqüència d’això és que les seves bases electorals no inclouen, en general, gran part de la classe treballadora, sent el seu suport relativament menor als barris obrers dels grans centres urbans de Catalunya. La diferència entre els dos governs no podia ser més gran.

D'on venim i les implicacions de per on volem anar

Lamento que no pugui estar amb vosaltres. Estic ara donant classes a Hopkins i no torno fins a mitjans de febrer. Tot i que no estic amb vosaltres físicament, estic amb vosaltres emotivament, como sempre ho he estat des del principi del Procés Constituent, quan la Teresa i l’Arcadi em van convidar a sumar-me a aquest moviment.

Mirant enrere, crec que és extraordinari el que hem fet i a on hem arribat. Persones de diferents sensibilitats estem juntes en un procés que intenta pressionar perquè s’estableixi una nova Catalunya sobirana, compromesa amb el ple desenvolupament democràtic, amb la participació del nostre poble en l’assoliment d’una societat justa, lliure, solidària i participativa, en la qual tots contribueixin segons les seves habilitats i capacitats, i en la qual tots rebin segons les seves necessitats.

Avui estem molt lluny d’assolir aquest objectiu. Una Transició immodèlica, d’una dictadura a una democràcia, sota el control i domini de les forces conservadores, va deixar un Estat espanyol molt poc democràtic, amb una molt escassa consciència social, i sense mai acceptar la plurinacionalitat d’Espanya i del seu Estat. Aquest Estat no és l’Estat que desitgem i no el considerem nostre.

La diferència entre Catalunya i Escòcia

A l’hora de descriure les diferències entre Escòcia i Catalunya s’ha destacat molt el contrast entre el comportament del govern conservador britànic, liderat pel Sr. Cameron, que va autoritzar el referèndum sobre la independència a Escòcia, i el del govern conservador espanyol, hereu d’un estat dictatorial i liderat pel Sr. Rajoy, que s’oposa a la celebració d’una consulta a Catalunya. És lògic i just que es consideri que la major diferència existent entre els casos britànic i espanyol és aquesta. Ara bé, dit això –que és central-, cal afegir-hi més dades, poc conegudes a Catalunya i a Espanya, que permeten entendre millor les diferències existents entre totes dues realitats.

Escòcia, tradicionalment un país conservador, va deixar de ser-ho a partir dels anys de govern de la Sra. Thatcher. Després de divuit anys de clar domini al Regne Unit, el Partit Conservador va deixar de tenir representació per Escòcia al Parlament Britànic. I quan el 1999 es va establir el Parlament Escocès, el Partit Laborista, sol o en aliança amb el Partit Liberal, va passar a tenir el grup amb major representació parlamentària. Aquesta aliança laborista-liberal va ser majoritària en el període 1999 -2007.

La trampa de la crida a la unitat nacional

Què està passant avui a Catalunya i a Espanya?

  1. Estem veient la fi d'un període, iniciat en la transició immodèlica de la dictadura a la democràcia Espanya que, com a resultat del domini de les dretes en aquest procés de transició, va donar com a resultats:
   1. Una Constitució i un sistema democràtic que no reconeixen la plurinacionalitat de l'Estat espanyol (atribuint-li a l'Exèrcit, successor de l'Exèrcit colpista que va triomfar amb l'ajuda de Hitler i Mussolini, la funció de garantir la seva unitat);
   2. Una perpetuació de l'enorme influència dels poders financers i econòmics i de les classes benestants sobre l'Estat, tant central com autonòmics, que explica l'enorme endarreriment social d'Espanya i Catalunya (que tenen unes de les despeses públiques socials per habitant més baixes de la UE-15);
   3. Una democràcia molt limitada de baixa qualitat que limita l'exercici democràtic a votar cada quatre anys, segons un sistema electoral molt poc proporcional i representatiu, mancat de possibilitats de participació directa per part de la ciutadania en la governança del país;
   4. I una limitadíssima diversitat ideològica en els mitjans d'informació.
   5. Els punts 1.3) i 1.4) són claus per entendre els 1.1) i 1.2).
  2. El tema nacional s'ha estat utilitzant, tant a Espanya com a Catalunya, per part de les dretes governants per ocultar el tema social. La dreta espanyolista (els establishments polítics i mediàtics basats a la capital del regne, Madrid) subratlla la necessitat d'estar ara més units que mai per defensar els interessos espanyols enfront de l'exterior, terme que s'utilitza per definir els mercats financers, o Brussel·les o Frankfurt, o aviat Washington (amb el tractat bilateral de lliure comerç entre els EUA i la UE). I a Catalunya, les dretes (la coalició d’un partit liberal i un altre de conservador) fan una crida també a la unitat dels catalans enfront de l'Estat espanyol, deixant per a més endavant, quan tinguem una nova Catalunya, la discussió de quin tipus de Catalunya volem. Una de les frases més conegudes i repetides és que “primer hem d'aconseguir la sobirania del poble català i després, una cop que l'hàgim aconseguit, ja ens barallarem.” Aquesta visió, degut al control abusiu de TV3 i Catalunya Ràdio per part de tals partits i els seus aliats, s’està transformant en la visió hegemònica en grans sectors del independentisme. Aquesta situació posa els moviments progressistes en una situació passiva i paralitzant.
  3. El Procés Constituent (PC), no obstant això, no pot acceptar que se'ns calli amb aquest tipus d'arguments. El tema nacional no pot ocultar el desastre social que està tenint lloc tant a Catalunya com a Espanya, desastre del qual les dretes catalanes són molt responsables. Les lleis aprovades a les Corts Espanyoles (tals com les reformes laborals, les reformes fiscals regressives i les retallades de despesa pública incloent la social, entre altres mesures) que han representat un atac frontal al nivell de vida i benestar social de les classes populars dels diferents pobles i nacions d'Espanya, inclosa Catalunya, van ser aprovades per partits catalans que pertanyen a la mateixa família política que els que governen i imposen aquestes polítiques al govern espanyol i a la Unió Europea. L’endarreriment social de Catalunya no es deu primordialment al famós “espoli” de Catalunya per part d'Espanya. La causa principal de l’endarreriment social de Catalunya es deu a l'espoli social que succeeix a Catalunya i a Espanya, com a conseqüència del domini del capital sobre el món del treball. És a dir, de l’1% de la població que, juntament amb un altre 9%, controla els principals mitjans financers, econòmics i mediàtics del país, enfront del 90% de la població que aconsegueix les seves rendes a partir del treball. En realitat, a tots dos països, tant a Catalunya com a Espanya, les rendes del capital ja sobrepassen les rendes del treball per primera vegada des del moment de la Transició.
  4. D’aquí que el missatge que les dretes estan accentuant que el tema nacional és prioritari per resoldre el tema social és un parany que el PC no pot acceptar. La Transició espanyola mostra que el producte final d'un procés de transició depèn de qui el controla. I avui la transició cap a la nova Catalunya podria estar dominada per la dreta catalana. És a dir, tindríem una Catalunya no gaire diferent de l'actual, amb el seu govern implementant polítiques neoliberals i amb una molt escassa diversitat ideològica als mitjans. Una Catalunya en la qual el Ministre d'Economia podria ser fàcilment en Sala i Martín, “l'economista de la casa” de la televisió pública catalana, TV3, com el presenta el director del programa Lliçons d’Economia de TV3, el Sr. Xavi Coral (que també va ser el presentador de la transmissió de TV3 del concert al camp del Barça a favor de la independència, que es va presentar com del dret a decidir). Aquest “economista de la casa”, un economista ultraliberal, assessor econòmic principal del Fòrum de Davos (l'associació de l’1% del món), està a favor, entre d’altres mesures, de privatitzar les pensions, tal com va fer el General Pinochet a Xile, a més a més de les retallades i de les privatitzacions de la sanitat, l'educació i tot allò públic existent a Catalunya. I el Sr. Coral probablement seria el nou Delegat d'Informació de la futura República Catalana, en la qual la presència de l'esquerra es limitaria –com passa ara- a una esporàdica presència als mitjans. I en aquesta nova Catalunya una persona pertanyent a la burgesia continuaria vivint 10 anys més que un treballador no qualificat amb més de cinc anys a l’atur. Aquesta seria la nostra “nova” Catalunya.
  5. Prioritzar el tema nacional al tema social (o creure que la resolució de lo nacional implica la resolució del drama social) és, a la pràctica, relegar lo social a lo nacional. I això és el que està passant ambla crida a la unitat nacional. Al màxim a què s’arriba en el reconeixement del tema social és a convidar els dirigents de CCOO i UGT als actes i fotografies, i molt de tant en tant a dirigents del PC, per sortir als mitjans i a les fotografies. No molt més que això. Una situació semblant apareix als mitjans públics de la Generalitat tant TV3 com Catalunya Ràdio. Les veus d’esquerra son molt limitades en aquests mitjans. Aquesta es la Catalunya d’ara i aquesta seria la Catalunya del demà. No ens enganyem.

Compromís social a més a més de nacional

 1. Per totes aquestes raons, crec que com a condició per donar suport a la constant crida a la unitat, el PC només hauríem de donar suport a aquells moviments socials i/o partits polítics que es comprometin per escrit a:
  1. Establir un sistema democràtic autènticament representatiu, amb sistemes electorals proporcionals i amb formes de participació ciutadana directa, expandint el dret a decidir (amb caràcter vinculant) a tots els nivells i en totes les àrees.
  2. Garantir l’existència de diversitat ideològica als mitjans, tant públics com privats, condicionant la possessió de llicències al compromís amb la diversitat, garantint-la mitjançant una comissió neutral i objectiva.
  3. Eliminació de la influència dels poders financers i econòmics en el procés electoral, prohibint el finançament privat dels partits i del procés electoral, exigint una democratització d’aquests partits
  4. Aconseguir un pacte social, similar al pacte nacional, que garanteixi els drets socials, laborals i polítics del poble català. Aquest pacte hauria d’incloure també els drets a l’habitatge, al treball i a l’accés als serveis públics, de caràcter universal, com a drets de ciutadania i residència.
  5. Recuperar la baixada de la inversió social (en sanitat, educació i serveis socials) que ha tingut lloc als pressupostos de la Generalitat des de 2011 al 2014, amb un total de gairebé 2.000 milions d’euros.
  6. Comprometre’s a renegociar el pagament del deute públic de la Generalitat (7.242 milions d’euros des de 2011 a 2014), una quantitat major al total que s’ha gastat en protecció social i en PIRMI (Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció), pagaments que es deuen a uns interessos artificialment alts a causa d’una banca que ha estat subvencionada i ajudada per fons públics o amb crèdits procedents del Banc Central Europeu, a uns interessos menors a l’1%, mentre que els bancs aconseguien interessos del deute públic a un 4 o 5%, i fins i tot a un 10 i 13%, en el cas de països com Grècia.
  7. Exigir que tots els programes dels partits a favor del dret a decidir incloguin a la seva oferta electoral per a les eleccions europees no només el compromís de defensar els drets nacionals, sinó també els socials, amb l’intent d’enfortir l’Europa Social.

Cadascun d’aquests punts gaudeix d’un ampli suport del poble català, com mostren les enquestes creïbles i no manipulades. Insisteixo que no estem demanant que s’accepti el Manifest del PC, sinó elements bàsics d’una Catalunya social sense els quals una nova Catalunya és una nova excusa per mantenir-ne l’actual.

A no ser que no s’aprovin, el PC no hauria de caure en la trampa d’acceptar la crida a la unitat. A no ser que no hi hagi consens en aquests principis bàsics, el PC no hauria d’aparèixer com un grup més o com un apèndix d’un moviment que, por molta retòrica de canvi que simuli, sigui una continuació del sistema actual.

Tot el que he mencionat abans no implica ninguna crítica al moviment d’àmplia base popular existent a Catalunya que avui està demanant el dret a decidir, o inclús, dins d’ell, als que recolzen la independència de Catalunya. La seva mobilització en si obre un qüestionament molt necessari i positiu del poder establert. Celebrem l’existència d’aquests moviments, dels quals el PC n’és un component. Però, el que volem remarcar es que, per nosaltres, lo social i lo nacional estan intrínsecament lligats, y que demanem que lo social tingui lloc ja ara, en aquest camí cap a la nova Catalunya, essent aquesta demanda un dels motors de canvi que nosaltres desitgem i requerim com indicador d’un compromís compartit que lligui ja des d’ara lo nacional amb lo social i democràtic.

Tractat de lliure comerç entre EUA i UE

És extraordinària la poca atenció que està tenint a Espanya la preparació del Tractat de Lliure Comerç entre els EUA i la Unió Europea, i això malgrat que l'aplicació d’aquest tractat tindrà un impacte molt negatiu en el benestar i qualitat de vida de les classes populars dels països de la Unió Europea. En teoria, aquest tractat es presenta i defensa com tots els anteriors Tractats de Lliure Comerç, bilaterals o multinacionals, que han existit entre els EUA i altres països: tots ells es venen com una bona mesura comercial que incrementa l'activitat econòmica, i amb això es facilita la creació d'ocupació. Així s'han presentat tots els Tractats de Lliure Comerç (TLC) entre els EUA i Austràlia, Brunei, Xile, Malàisia, Nova Zelanda, Rússia, Singapur, Vietnam i Mèxic. El més conegut va ser el signat entre Mèxic, Canadà i els EUA, que havia d'haver estat la solució per al futur de Mèxic.

La realitat, no obstant això, ha estat molt diferent, i els resultats molt oposats als que es van profetitzar. Al TLC entre Mèxic i els EUA es van destruir llocs de treball als EUA i també a Mèxic. Als EUA perquè es van desplaçar llocs de treball cap a Mèxic. Però a Mèxic també se’n van perdre, ja que els que es van guanyar com a resultat de la mobilitat d'empreses nord-americanes a Mèxic van ser menors que els que es van destruir com a conseqüència que les economies d'escala de les empreses nord-americanes i el seu fàcil accés al crèdit van destruir moltes empreses petites que no van poder competir amb les grans nord-americanes. El TLC va beneficiar a empreses grans molt influents de Washington i a la Ciutat de Mèxic. Però va danyar les classes populars i la classe treballadora dels dos països, als dos costats del Río Grande. Aquesta experiència s'ha repetit en tots els casos de TLC.

El fet que les úniques beneficiàries del TLC sempre hagin estat les grans empreses financeres, manufactureres i de serveis, explica que aquestes estiguin ara treballant quaranta-vuit hores al dia a Brussel·les i a Washington intentant escriure el text del TLC entre els EUA i la UE. 2.532 lobbies ja estan mobilitzats a Brussel·les. I mentre, hi ha un silenci eixordador als mitjans sobre els preparatius d’aquest tractat.

De l'experiència d'altres TLC amb els EUA es pot ja predir que les mesures preses afavoriran interessos molt particulars a costa dels interessos generals. Per exemple, el TLC prohibirà el monopoli dels serveis públics, com la sanitat, exigint el desmantellament del Servei Nacional de Salut, eliminant la seva universalitat. I tot això en nom de la necessària “competitivitat i lliure comerç”. I veurem com les elits governants a la UE (que ja estan prenent mesures en aquesta direcció) donaran la benvinguda a aquests canvis. Fins ara, l'excusa per fer aquests canvis (com ara la privatització) era que així ho demanaven Brussel·les, Berlín o Frankfurt. Ara s'hi afegirà Washington. I continuaran fent aquests canvis amb silenci, nocturnitat i traïdoria, sense amb prou feines discussió pública. I a tot això tindran la barra d’anomenar-ho democràcia.

La necessària segona transició

Espanya està veient el final d'un període que es va iniciar a la Transició de la dictadura a la democràcia, que va ocórrer després de la mort del dictador General Franco. Aquest va liderar una de les dictadures més cruels que han existit a Europa durant el segle XX. Mai no hauria d'oblidar-se que per cada assassinat polític que va cometre el règim feixista liderat per Mussolini, el règim feixista liderat pel General Franco en va cometre 10.000, tal com ha documentat el Professor Malefakis, expert en feixisme europeu, de la Columbia University de Nova York als EUA. Aquesta dictadura es va iniciar el 1939, quan les forces colpistes que es van aixecar l'any 1936 contra un govern democràticament escollit van triomfar amb l'ajuda del nazisme alemany i del feixisme italià, que van proveir el material militar utilitzat per l'Exèrcit colpista del qual la República n’estava mancada.

La brutalitat d'aquella dictadura era necessària per mantenir un règim impopular, que representava els interessos d'una minoria enfront d'una majoria -les classes populars dels diferents pobles i nacions que constituïen Espanya-. Era una dictadura totalitària –i no solament autoritària- que va intentar imposar una ideologia totalitzant (és a dir, que envaïa totes les àrees més íntimes de l'ésser humà, incloent el sexe i el llenguatge) coneguda com a nacionalcatolicisme, que era una barreja d'un nacionalisme imperialista asfixiant, que no reconeixia la plurinacionalitat d'Espanya, i un catolicisme summament reaccionari, promogut per una jerarquia eclesiàstica que formava part d'aquell Estat dictatorial (els sacerdots eren pagats per l'Estat i el dictador nomenava els bisbes). No és cert, doncs, que l'Església es limités a donar suport a l'Estat feixista. No, l'Església estava molt més involucrada en aquell règim del que ara admet. En realitat, l'Església era part d'aquell Estat i va contribuir a la repressió, tant ideològica com física, d'aquell règim. Molts tribunals de la dictadura, encarregats de la repressió, tenien sacerdots al seu si.

Durant aquell règim, enormement repressiu i responsable de l'enorme endarreriment econòmic i social d'Espanya (quan el dictador va morir, Espanya tenia la despesa pública social més baixa d'Europa, amb el major percentatge d'analfabets en aquest continent). La resistència a aquell règim la va liderar el moviment obrer, convertint Espanya -en els últims anys de l'existència de la dictadura- en el país europeu a on hi va haver més dies laborables inactius com a conseqüència de vagues, i més agitació social. Aquesta agitació politicosocial, amb un suport molt ampli de les classes populars a Espanya, va ser determinant perquè acabés aquell règim dictatorial. Recordem que, tot i que Franco va morir al llit, la dictadura va morir al carrer.

Visit bigtheme.net/wordpress for wordpress templates

Copyleft 2013 de Procés Constituent
Desenvolupat per l'Equip Web