Articles a la Categoria: Municipalisme

Municipalisme Constituent

Dissabte 17 de Gener

Tercera Jornada de Reflexió + Debat

Aquest dissabte 17 de gener durem a terme la tercera jornada de "Municipalisme Constituent", que té per objectiu proporcionar material i assessorament a les assemblees locals en la construcció de candidatures per a les eleccions municipals, o bé en la seva actuació de seguiment del funcionament dels ajuntaments i dels diferents òrgans de govern.

La jornada se celebrarà al Centre Cultural de Dones de l'Espai Francesca Bonnemaison, de Barcelona, al Carrer de Sant Pere Més, Baix 7 (Sala Rosa Vallespir, al 2n pis).

Aquesta vegada la jornada serà només de matí, i no caldrà inscripció prèvia. És oberta a totes les persones d'assemblees territorials i sectorials.

Us adjuntem el programa de la jornada:

 • 9.30h - 9.45h : Acreditacions
 • 9.45h – 10.00 h : Presentació, a càrrec d’un membre de la comissió de municipalisme
 • 10.00h - 10.45h : 1ª Ponència sobre la LOREG (diversos formats per presentar-se a les eleccions municipals, com fer llistes de campanya, campanya electoral, programa...).
 • 10.45h - 11:15h : Intervenció dels assistents, dubtes, preguntes
 • 11.15h - 12.00h : 2ª Ponència: Aproximació a la realitat municipal. Marc legal. Com funciona per dins un ajuntament?, a càrrec de Miquel Rodríguez Lardín tècnic en organització de l'administració local.
 • 12.00h - 12:30h : Intervenció dels assistents, dubtes, preguntes.
 • 12.30h - 12.45h : Descans
 • 12.45h - 13.30h : 3ª Ponència: Propostes de ruptura en l'àmbit municipal. Com desafiar la norma per impulsar polítiques transformadores. Com es construeix la desobediència?, a càrrec de Toni Pijoan de COP Ripollet
 • 13.30h - 14.00h : Intervenció dels assistents, dubtes preguntes....
 • 14:00h - 14:15h : Cloenda

Us hi esperem!

Per un municipalisme constituent

Per un municipalisme per a i de les persones

Document aprovat en el Grup Promotor del 27 de setembre

Esmenes aprovades el GP27S sobre el document de treball resultat dels debats i aportacions de les assesmblees participants a la jornada "Municipalisme Constituent", celebrada el passat 28 de juny.

Des de fa anys, allò que hauria d’haver estat sempre nostre se’ns ha volgut prendre completament: drets i llibertats, el present i el futur, les esperances i la pròpia democràcia. De dalt a baix, del poder financer cap a nosaltres, del centre a les perifèries, des dallò global cap a allò local, des de les decisions despersonalitzades fins als centre de les nostres vides. Els pobles i les ciutats del nostre país, els espais on interactuem quotidianament, on vivim com a societat -en definitiva, els llocs allà on som- sempre han estat de la gent, independentment del seu gènere o població de procedència; però també han estat de forma creixent espais d’imposició, de discriminacions i d’alliberament de traves per a la circulació dels grans interessos econòmics. Així mateix, han estat cada cop més intensament l’espai on l’economia especulativa imbricada amb polítics corruptes ha volgut posar les nostres vides al seu servei.

Especulació, desnonaments, discriminacions, corrupció, problemes de malnutrició d’una part creixent de la població, serveis públics (drets) retallats, ha estat el pa de cada dia dels nostres últims anys. També ho ha estat la solidaritat entre els veïns i les veïnes, l’experimentació de noves formes d’economia, la lluita contra els desnonaments i les desigualtats, i la pervivència d’un sentit de ciutadania basada en el bé comú. Volem fer forts aquests principis i pràctiques, per fer cada cop més petits els interessos que violenten el dret a la ciutat; recuperar els nostres drets, llibertats i democràcies de baix a dalt, de la perifèria al centre, des de l’espai local cap al global. Tenim davant per davant un repte: fer que l’Horitzó 2015 sigui el principi del canvi.

El municipalisme ha estat sempre en el nostre passat una de les palanques de canvi primordial de les nostres vides i, amb elles, dels processos socials i polítics que han travessat la nostra terra. Va ser així en el naixement del republicanisme català, la primera corrent democràtica i social del nostre país, durant el segle XIX quan va protagonitzar les primeres experiències veritablement democràtiques de la nostra història; va ser així en la primavera republicana del 14 d'abril de 1931. I creiem que ha de ser així, que pot ser així, ara com abans. L’espai municipal és aquell on potencialment el poder és més pròxim a les nostres vides, on potencialment pot ser més controlat i transformat, on es pot lluitar en millors condicions per preservar i constituir els nostres drets, les nostres vides i les dels nostre veïns. Alhora és en aquest nivell on les millors energies, experiències i alternatives de la nostra societat poden ser posades al servei de les persones, on es pot configurar la possibilitat d’un nou món diferent d’aquest que ens han volgut imposar els darrers anys. No volem tanmateix que aquesta possibilitat, que aquesta potencialitat, quedí reclosa en uns pocs llocs, com tampoc volem que quedi com un pur acte de resistència i desafiament local: ha d’articular-se en una xarxa amplia d’un nou tipus de municipalisme constituent, que comparteixi experiències, recursos i solidaritats; ha de poder ser l’inici d’una recuperació de la democràcia a tot el país.

És per això que des del Procés Constituent treballarem per:

 • L'articulació de candidatures municipals que tinguin com a eix el dret a la ciutat basat en la recuperació dels espais i béns públics per a les majories, sense discriminacions per raons de classe, gènere, o procedència, en un sistema de transports de qualitat i veritablement públics, en la municipalització de l’aigua i el sòl, en la preservació i l’extensió dels serveis i els drets socials, en una veritable política d’habitatge públic que ha de començar per decretar que els pobles i ciutats siguin lliures de desnonaments, en la cerca d’alternatives energètiques, ecològiques, econòmiques, socials i culturals.
 • L'articulació de candidatures que transformin els Ajuntaments en unes institucions que practiquin realment la transparència informativa, la cogestió amb el teixit social popular, noves formes de participació i sobirania que, en la seva pràctica política, siguin regides per un codi ètic.
 • L'articulació de candidatures que treballin per la ruptura constituent en el camí de la conformació d’un Procés Constituent català i que, per tant, no entenguin la seva pràctica tan sols en termes particulars, sinó com a part de un tot en el marc de l’Horitzó 2015.
 • Un municipalisme rupturista que es concreti en una acció política més directa amb una democràcia autènticament participativa i decisiva que utilitzi tots els instruments legals actualment existents per fer-la possible, tot exigint la reforma de la llei electoral que possibiliti l’elecció directa a barris o districtes apropant els centres de decisió a la gent, treballant per canviar la Llei de Bases del Règim Local, i restant disposat a la desobediència quan qualsevol llei impedeixi l’exercici democràtic per part de la ciutadania. Cal que els ajuntaments i altres ens locals recuperin les competències per a la prestació dels serveis municipals que lleis com l’LRSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local) pretenen manllevar-los traslladant la decisió sobre la gestió dels serveis i dels recursos a òrgans no elegits democràticament. Cal, també, abordar situacions com les subcontractacions, la cessió de beneficis a mans privades a través de les externalitzacions, etc; i sobretot lluitar per un règim de finançament de les corporacions locals amb una participació suficient en la gestió dels pressupostos del conjunt de les administracions públiques. Aquestes qüestions esdevenen absolutament imprescindibles per fer creïble la possibilitat de ruptura.
 • És imprescindible portar la transparència a l'administració local, aconseguir la implantació de pressupostos participatius i practicar la pedagogia necessària per a la implementació d’eines de formació i informació potenciant les noves tecnologies, sense que això signifiqui renunciar a les formes tradicionals de comunicació. En l’actual escenari de proliferació de casos de corrupció als nostres ajuntaments, és irrenunciable impulsar i exigir el respecte dels candidats/es i dels càrrecs públics a un codi ètic, la revocabilitat i la limitació de mandats.

El Procés Constituent pot aportar decididament la seva col·laboració a aquest projecte, prioritzant les polítiques socials i de sostenibilitat com a eixos de treball dins de les institucions. Però això comença ara que ens trobem a un any vista de les eleccions municipals. Convenim que hem de fer un paper de frontissa entre les diferents forces polítiques, però que també hem d’incorporar aquesta confluència necessària per la ruptura als moviments socials i a la ciutadania que a títol individual hi vol contribuir. Hem de crear un espai comú on ens trobem còmodes sobre la base de la garantia i el compliment d’un codi ètic de servei públic i d’un ideari de rescat de la ciutadania en forma de decàleg o de mínim comú denominador de tots els que composen l’alternativa, sigui per erigir-se com a programa de treball d’una candidatura d’ampli consens i rupturista, o bé per impregnar les propostes programàtiques de totes les candidatures que es presentin a les eleccions, en el cas dels municipis en els que no fos possible impulsar-ne. El trencament de dinàmiques partidistes té molt a veure amb l’èxit de la proposta

Perquè creiem que a les nostres localitats és possible la consecució d'una àmplia majoria social treballant a partir de metodologies compartides, amb mecanismes de control i fixant uns objectius comuns, cal fer factible la confluència però sense renunciar al caràcter rupturista de la nostra proposta, un aspecte absolutament innegociable.

El Grup Promotor ha de debatre el suport explícit a totes aquelles opcions que, en la línia de les nostres propostes, pretenen fer possible candidatures d’esquerres d’ampli consens.

En aquest marc, el Procés Constituent emprendrà una reflexió interna d’aquí fins a octubre per decidir la seva participació global i concreta en la perspectiva de l’Horitzó 2015. Alhora, el Procés Constituent vol estimular la proposta de realització d’una gran trobada de candidatures de municipis de Catalunya que, en la seva diversitat, trobin un decàleg comú d’actuacions que les identifiqui en un camí conjunt per revertir la situació actual, l’exploració d'alternatives a nivell municipal i la necessitat d’anar cap a una ruptura constituent.

Aquesta no és una declaració política definitiva Es tracta d'un document que serà enriquit per les aportacions de les assemblees i portat a aprovació en el Grup Promotor.

Badalona, 28 de juny de 2014

El poder constituent es construeix a diari des de la ciutadania

El poder constituent surgeix de la unitat popular organitzada, que exerceix el contrapoder necessari des d'on es vincula la ciutadania amb les institucions. Aquesta és la conclusió comuna dels ponents que han intervingut al V Congrés de Poder Constituent organitzat per Poder Constituent al Centre Bonnemaison de Barcelona i que s'ha clausurat aquest diumenge.

Conceptes com front ciutadà, unitat popular i majoria social han marcat les intervencions d’aquestes jornades. En aquesta línia, Roberto Viciano, catedràtic de Dret Constitucional i Miguel Urbán (PODEMOS) han coincidit en la necessitat d’aconseguir una base àmplia ciutadana que treballi per un canvi de model des d’un programa de mínims generós i amb “amplitud de mires”, en paraules d'Ada Colau de Guanyem Barcelona.

El moment actual és idoni donada la "sensibilitat ciutadana", tal i com ha ressaltat el jutge Santiago Vidal, a la que han contribuït moviments com les marees, la PAH i Procés Constituent. D'aquesta manera Ada Colau ha parlat de la necessitat de la confluència entre aquests moviments i la ciutadania per la creació de candidatures populars perquè, en la seva opinió, a més d’estar en les lluites concretes, s’ha d’arribar a les institucions.

Municipalisme i vies de ruptura

El 28 de Juny, el Procés Constituent va organitzar la jornada "Municipalisme Constituent", per debatre les possibilitats de ruptura del municipalisme amb l'hor itzó de maig de 2015. A la taula "Municipalisme i vies de ruptura" intervingueren la politòloga Gemma Ubasart, el sociòleg Ivan Miró i l'historiador Xavier Domènech.

Per un municipalisme constituent

Per un municipalisme per a i de les persones

Document de treball resultat dels debats i aportacions de les assesmblees participants a la jornada "Municipalisme Constituent", celebrada el passat 28 de juny.

Text de debat pendent d'aprovar

Des de fa anys, allò que hauria d’haver estat sempre nostre se’ns ha volgut prendre completament: drets i llibertats, el present i el futur, les esperances i la pròpia democràcia. De dalt a baix, del poder financer cap a nosaltres, del centre a les perifèries, des dallò global cap a allò local, des de les decisions despersonalitzades fins als centre de les nostres vides. Els pobles i les ciutats del nostre país, els espais on interactuem quotidianament, on vivim com a societat -en definitiva, els llocs allà on som- sempre han estat de la gent, independentment del seu gènere o població de procedència; però també han estat de forma creixent espais d’imposició, de discriminacions i d’alliberament de traves per a la circulació dels grans interessos econòmics. Així mateix, han estat cada cop més intensament l’espai on l’economia especulativa imbricada amb polítics corruptes ha volgut posar les nostres vides al seu servei.

Especulació, desnonaments, discriminacions, corrupció, problemes de malnutrició d’una part creixent de la població, serveis públics (drets) retallats, ha estat el pa de cada dia dels nostres últims anys. També ho ha estat la solidaritat entre els veïns i les veïnes, l’experimentació de noves formes d’economia, la lluita contra els desnonaments i les desigualtats, i la pervivència d’un sentit de ciutadania basada en el bé comú. Volem fer forts aquests principis i pràctiques, per fer cada cop més petits els interessos que violenten el dret a la ciutat; recuperar els nostres drets, llibertats i democràcies de baix a dalt, de la perifèria al centre, des de l’espai local cap al global. Tenim davant per davant un repte: fer que l’Horitzó 2015 sigui el principi del canvi.

El municipalisme ha estat sempre en el nostre passat una de les palanques de canvi primordial de les nostres vides i, amb elles, dels processos socials i polítics que han travessat la nostra terra. Va ser així en el naixement del republicanisme català, la primera corrent democràtica i social del nostre país, durant el segle XIX quan va protagonitzar les primeres experiències veritablement democràtiques de la nostra història; va ser així en la primavera republicana del 14 d'abril de 1931. I creiem que ha de ser així, que pot ser així, ara com abans. L’espai municipal és aquell on potencialment el poder és més pròxim a les nostres vides, on potencialment pot ser més controlat i transformat, on es pot lluitar en millors condicions per preservar i constituir els nostres drets, les nostres vides i les dels nostre veïns. Alhora és en aquest nivell on les millors energies, experiències i alternatives de la nostra societat poden ser posades al servei de les persones, on es pot configurar la possibilitat d’un nou món diferent d’aquest que ens han volgut imposar els darrers anys. No volem tanmateix que aquesta possibilitat, que aquesta potencialitat, quedí reclosa en uns pocs llocs, com tampoc volem que quedi com un pur acte de resistència i desafiament local: ha d’articular-se en una xarxa amplia d’un nou tipus de municipalisme constituent, que comparteixi experiències, recursos i solidaritats; ha de poder ser l’inici d’una recuperació de la democràcia a tot el país.

És per això que des del Procés Constituent treballarem per:

 • L'articulació de candidatures municipals que tinguin com a eix el dret a la ciutat basat en la recuperació dels espais i béns públics per a les majories, sense discriminacions per raons de classe, gènere, o procedència, en un sistema de transports de qualitat i veritablement públics, en la municipalització de l’aigua i el sòl, en la preservació i l’extensió dels serveis i els drets socials, en una veritable política d’habitatge públic que ha de començar per decretar que els pobles i ciutats siguin lliures de desnonaments, en la cerca d’alternatives energètiques, ecològiques, econòmiques, socials i culturals.
 • L'articulació de candidatures que transformin els Ajuntaments en unes institucions que practiquin realment la transparència informativa, la cogestió amb el teixit social popular, noves formes de participació i sobirania que, en la seva pràctica política, siguin regides per un codi ètic.
 • L'articulació de candidatures que treballin per la ruptura constituent en el camí de la conformació d’un Procés Constituent català i que, per tant, no entenguin la seva pràctica tan sols en termes particulars, sinó com a part de un tot en el marc de l’Horitzó 2015.
 • Un municipalisme rupturista que es concreti en una acció política més directa amb una democràcia autènticament participativa i decisiva que utilitzi tots els instruments legals actualment existents per fer-la possible, tot exigint la reforma de la llei electoral que possibiliti l’elecció directa a barris o districtes apropant els centres de decisió a la gent, treballant per canviar la Llei de Bases del Règim Local, i restant disposat a la desobediència quan qualsevol llei impedeixi l’exercici democràtic per part de la ciutadania. Cal que els ajuntaments i altres ens locals recuperin les competències per a la prestació dels serveis municipals que lleis com l’LRSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local) pretenen manllevar-los traslladant la decisió sobre la gestió dels serveis i dels recursos a òrgans no elegits democràticament. Cal, també, abordar situacions com les subcontractacions, la cessió de beneficis a mans privades a través de les externalitzacions, etc; i sobretot lluitar per un règim de finançament de les corporacions locals amb una participació suficient en la gestió dels pressupostos del conjunt de les administracions públiques. Aquestes qüestions esdevenen absolutament imprescindibles per fer creïble la possibilitat de ruptura.
 • És imprescindible portar la transparència a l'administració local, aconseguir la implantació de pressupostos participatius i practicar la pedagogia necessària per a la implementació d’eines de formació i informació potenciant les noves tecnologies. En l’actual escenari de proliferació de casos de corrupció als nostres ajuntaments, és irrenunciable impulsar i exigir el respecte dels candidats/es i dels càrrecs públics a un codi ètic, la revocabilitat i la limitació de mandats.

El Procés Constituent pot aportar decididament la seva col·laboració a aquest projecte, prioritzant les polítiques socials i de sostenibilitat com a eixos de treball dins de les institucions. Però això comença ara que ens trobem a un any vista de les eleccions municipals. Convenim que hem de fer un paper de frontissa entre les diferents forces polítiques, però que també hem d’incorporar aquesta confluència necessària per la ruptura als moviments socials i a la ciutadania que a títol individual hi vol contribuir. Hem de crear un espai comú on ens trobem còmodes sobre la base de la garantia i el compliment d’un codi ètic de servei públic i d’un ideari de rescat de la ciutadania en forma de decàleg o de mínim comú denominador de tots els que composen l’alternativa, sigui per erigir-se com a programa de treball d’una candidatura d’ampli consens i rupturista, o bé per impregnar les propostes programàtiques de totes les candidatures que es presentin a les eleccions, en el cas dels municipis en els que no fos possible impulsar-ne. El trencament de dinàmiques partidistes té molt a veure amb l’èxit de la proposta

Perquè creiem que a les nostres localitats és possible la unitat de les esquerres treballant a partir de metodologies compartides, amb mecanismes de control i fixant uns objectius comuns, cal fer factible la confluència però sense renunciar al caràcter rupturista de la nostra proposta, un aspecte absolutament innegociable.

El Grup Promotor ha de debatre el suport explícit a totes aquelles opcions que, en la línia de les nostres propostes, pretenen fer possible candidatures d’esquerres d’ampli consens.

En aquest marc, el Procés Constituent emprendrà una reflexió interna d’aquí fins a octubre per decidir la seva participació global i concreta en la perspectiva de l’Horitzó 2015. Alhora, el Procés Constituent vol estimular la proposta de realització d’una gran trobada de candidatures de municipis de Catalunya que, en la seva diversitat, trobin un decàleg comú d’actuacions que les identifiqui en un camí conjunt per revertir la situació actual, l’exploració d'alternatives a nivell municipal i la necessitat d’anar cap a una ruptura constituent.

Aquesta no és una declaració política definitiva Es tracta d'un document que serà enriquit per les aportacions de les assemblees i portat a aprovació en el Grup Promotor.

Badalona, 28 de juny de 2014

Visit bigtheme.net/wordpress for wordpress templates

Copyleft 2013 de Procés Constituent
Desenvolupat per l'Equip Web