Articles a la Categoria: Actes

Jornada 17 Maig a Tarragona

Proposta per a organitzar el desenvolupament dels continguts temàtics dels punts del manifest, la recollida d’esmenes als textos elaborats, la confecció del llibre de ponència i la presentació d’esmenes a la ponència i el debat-votació final a les basses

Primera fase (ja en marxa):

 1. Els temes a desenvolupar dels diferents punts del manifest han estat assignats per a la seva coordinació a diferents persones de la comissió de continguts, els quals han constituït equips de treball del punt 0 (sobre processos constituents i constitucions) a l´11 (que inclou temes transversals o proto-temes, tot passant, de l´1 al 10, pels punts del manifest fundacional.
 2. De l’elaboració dels textos que desenvolupen aquests temes se n’han encarregat persones que hi tenien quelcom a dir d’una manera fonamentada.
 3. Dels textos que s’estan elaborant per a cada punt temàtic se'n poden fer dues presentacions diferents: una, de més llarga, destinada a les persones que vulguin aprofundir en el tema, que pot anar acompanyada de bibliografia i que no tindrà limitació en el seu nombre de pàgines i inclús tenir forma d´article; i una altra, que no ha de superar les 3 pàgines, destinada a ser debatuda a totes les assemblees territorials, i sectorials si escau, del Procés Constituent, i que haurà de ser una explicació el màxim de planera possible del tema i en la qual hi destacaran les propostes concretes que es fan per tal que siguin l´objecte de debat pròpiament i assumides pel conjunt de membres del Procés Constituent.
 4. Els textos elaborats han de ser presentats a la comissió de continguts per al seu coneixement, i aquesta, si escau, hi podrà fer suggeriments que permetin la millora del text, a banda de passar-los a les sectorials corresponents, si ja estan creades. Els textos ja enllestits són publicats a la wiki que s’ha obert a tal efecte per facilitar que les assemblees territorials i, també, persones a títol individual -tant de dins com de fora del procés- els coneguin, els puguin debatre i proposar-hi esmenes -si escau- que hauran d’adreçar a l’equip que hagi treballat i redactat aquell punt o tema. També es van penjant gradualment al web del Procés.
 5. Els equips de treball autors dels textos elaborats, i fins a una setmana després de la jornada programàtica de debats múltiples que tindrà lloc el proper 17 de maig, podran incorporar-hi aquelles esmenes que els hagin estat suggerides i que considerin adients.
 6. Els textos definitius (els elaborats pels equips redactors amb la inclusió de les esmenes que hagin acceptat) seran adreçats a la comissió de ponència, la qual tindrà la responsabilitat de fer el llibre de ponència que serà publicat al web del Procés Constituent per al coneixement general de tots els adherits. Aquest llibre de ponència serà, essencialment, el llistat ordenat per punts i temàtiques de les propostes que s’hagin anat presentant i debatut i inclouran les esmenes acceptades i incorporades als textos pels equips redactors en aquesta primera fase.

Segona Fase

 1. A continuació de la publicació del llibre de ponència, la comissió obrirà un període de 15 dies naturals per tal que tothom que vulgui pugui presentar (per internet i en el format que es decideixi) esmenes parcials o a la totalitat a qualsevol punt o tema de la ponència.
 2. La comissió notificarà (per internet) als autors de les esmenes presentades a la ponència la seva recepció i, passat ja el període de 15 dies, enviarà a cada equip redactor dels textos de la ponència les esmenes rebudes al seu punt temàtic a fi que li indiquin quines d’aquestes esmenes poden acceptar i incorporar al seu text i quines no. Tot seguit, la comissió, comunicarà als autors de les esmenes acceptades pels redactors que aquestes han estat directament incorporades a la ponència final.
 3. La comissió valorarà si és possible fusionar algunes de les esmenes rebudes per consensuar-ne una de sola, i, amb aquesta intenció, es posarà en contacte amb els esmenants als quals hagi decidit proposar-los fer una transacció -i amb els redactors dels textos, si escau- i negociarà amb ells una proposta única consensuada d’esmena -o de nou redactat del text, si escau- per aquell punt concret. Respecte als esmenants amb als quals la comissió hagi decidit no proposar-los fer cap transacció, i si es dóna el cas que són nombrosos en un mateix punt de la ponència, la comissió s’hi posarà en contacte per intentar aconseguir que arribin a un acord entre ells per fer una única proposta, i, si no és possible, que les agrupin per reduir al mínim la quantitat d’esmenes vives.
 4. Quan la comissió tingui enllestida la feina anterior, i si considera que, pel nombre d’esmenes que es volen mantenir com a vives, el debat i la votació del llibre de ponència en les assemblees territorials serà molt llarg i feixuc, farà amb els esmenants i amb els redactors dels textos un darrer intent per arribar a acords que minimitzin la quantitat final d’esmenes vives fins a un nombre que permeti el seu debat i votació en un temps raonable.
 5. La comissió publicarà al web del procés Constituent, no més tard de 15 dies després de la finalització del període per presentar esmenes, el llibre de ponència final junt amb les esmenes que els seus autors hagin volgut mantenir vives, i ho haurà de fer amb un mínim de 15 dies naturals abans de la data de reunió de les assemblees per al debat i votació finals.
 6. Totes les persones adherides al Procés Constituent podran participar des de les seves respectives assemblees territorials, i en la data o dates acordades, en el debat i la votació del llibre de ponència final i de les esmenes vives. Per intentar evitar l’efecte influència Totes les reunions es faran en cada una de les seus de les assemblees territorials en un mateix dia (un dissabte) o, si no fos possible, amb pocs dies de diferència.
 7. Cada assemblea territorial disposarà d’un cens de les persones que en formen part, i indicarà, en el full de votació que els serà facilitat per la comissió, el nombre d’aquestes que prenen part en cada una de les votacions. En la redacció de l’acta de votació, que recollirà els resultats de vots a favor, en contra i en blanc per a cada una de les votacions efectuades (tant de la ponència com de les esmenes), s’hi haurà d’incloure la relació nominal de persones que han participat en la reunió, tot indicant la seva hora d’incorporació, si és que ho han fet més tard de l’hora de començament, o l’hora de partida si han marxat abans que la reunió s’acabi. Cal tenir present que només s’hauran de votar contra la ponència els punts concrets respecte als quals s’hagin mantingut esmenes vives, la resta no.
 8. La comissió de ponència efectuarà la suma de tots els vots que li seran facilitats per les persones responsables d’omplir el full de votacions de cada assemblea territorial, i en donarà els resultats i publicarà al web del Procés Constituent el document definitiu.
 9. L’Assemblea General del Procés Constituent procedirà a referendar amb el seu vot, si escau, l’aprovació definitiva del document.
 10. Març 2014

#22M a Tarragona

Tarragona es mobilitza en suport a les Marxes de la Dignitat

Aquest 22 de Març s’ha realitzat a Tarragona una manifestació de suport a les Marxes de la Dignitat a Madrid. La mobilització ha estat convocada per la Plataforma en Defensa dels Drets Públics la qual esta conformada per diferents entitats socials, sindicals i veïnals de la ciutat, entre elles l’assemblea local del Procés Constituent. La mobilització ha començat a les 18h davant de l’hospital de Santa Tecla per acabar a la Plaça Imperial Tarraco on s’ha llegit el manifest. A la protesta s’han sumat els diferents sindicats de la ciutat, col·lectius com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, el Procés Constituent o l’Esquerra Independentista del Camp així com entitats veïnals i persones en general.

La manifestació ha estat precedida durant les setmanes prèvies d’un treball de difusió i informació a la ciutadania per a que aquesta conegués les raons de la marxa. El no pagament del deute, la exigència de pa, sostre i treball digne, el prou retallades o fora els governs de la Troika han estat algunes de les raons de la marxa. Durant aquest treball informatiu es va difondre conjuntament entre la Plataforma i l’Assemblea de Barris les possibilitats d’anar a Madrid a la Marxa de la Dignitat i per altra banda la realització de la manifestació de suport a Tarragona per al mateix 22M. Es van repartir més de 5.000 octavetes i penjar més de 1.000 cartells entre els diferents barris i el centre de la ciutat. S’ha aconseguit que al voltant de 200 persones marxessin amb autobús a Madrid on s’ha realitzat una històrica mobilització, alhora que a Tarragona s’han mobilitzat al voltant de 2.000 persones, sense oblidar tampoc als valents que van marxar caminant setmanes enrere.

La mobilització a Tarragona ha transcorregut pacíficament pel centre de la ciutat i s’han escoltat lemes cridant a la unitat popular i contra les retallades i les privatitzacions, els desnonaments, els banquers i contra el sistema capitalista. Cal ressaltar que la manifestació ha estat unitària amb uns objectius comuns molt clars: la defensa dels drets públics com la sanitat, l’educació i els serveis socials, la lluita contra l’atur, la precarietat i els desnonaments i per un canvi de model i de polítiques favorables a la majoria social, així mateix el manifest final també recollia el dret a decidir dels pobles. Finalment s’ha fet una crida a continuar amb la mobilització el més unitària i contundent possible i també s’ha donat suport als i les activistes de la PAH denunciades per Catalunya Caixa per ocupar les instal·lacions de l’entitat. Cal, per tant, organitzar-se, mobilitzar-se i enfortir la unitat popular per a poder acumular forces socials suficients per canviar-ho tot.

El perquè de la crisi (estafa)

El perquè de la crisi/estafa i alternatives econòmiques a càrrec d’Arcadi Oliveres

El passat dia 21 de Març a la sala de l’Esbarjo de Blanes dins del cicle “les xerrades del procés” l’Arcadi Oliveres va parlar de: El perquè de la crisi/estafa i Alternatives econòmiques.

Amb la sala ben plena i molt atenta, l’Arcadi va anar desgranant com s’ha anat gestant la crisi i els seus motius a partir de la fallida l’any 2008 d’un del bancs nord americans més important:

 • El model neoliberal de la política econòmica basada amb la especulació i deslocalització, la desregulació per afavorir el descontrol del mercats financers, el deute privat assumit com a deute públic pels estats per a salvar la banca, el frau fiscal i la pràctica desaparició de les caixes d’estalvi.
 • La despesa en inversions públiques no necessària com l’AVE, aeroports sense avions afavorint tota mena de corrupció política, el creixement desmesurat de la despesa militar a Espanya d’un 29% suposa 52 milions d'euros diaris, quan no estem en guerra amb ningú. Per contra la manca d’inversió en investigació i desenvolupament fent fora del país als investigadors.
 • L'euro actualment és la dictadura financera del banc europeu i de la troica que impedeix el creixement dels països de l’àrea mediterrània. Manca de democràcia a les institucions europees no funciona la divisió de poders , doncs son els ministres del països membres els que fan les lleis i el paper del Parlament Europeu en molts aspectes és irrellevant.

I finalment, la resposta dels governs europeus, espanyol i català passant la crisi al sectors més desfavorits, amb les pujades d’impostos, retallades de tota mena: sanitat, educació, dependència i manca de crèdit per les petites empreses. El creixement de l’atur fins arribar a la xifra de sis milions de persones sense feina, l’empobriment de la societat amb la baixada dels salaris dels treballadors, les retallades a les pensions i subsidis.

Alternatives a la crisi: repartir el treball existent amb reduccions de jornada, potenciar el cooperativisme, desenvolupament de la Banca Ètica (la propera xerrada en parlarem), criteris de sostenibilitat i lluita efectiva contra el frau fiscal.

Per acabar la xerrada es va obrir un torn de paraules on es va fer un debat molt interessant entre els assistents i l'Arcadi.

Observatori ciutadà municipal

Presentació de l'observatori ciutadà municipal de Terrassa

El passat dissabte 8 de març es va presentar a la nostra ciutat l’Observatori Ciutadà Municipal (OMC), una iniciativa propiciada pel Procés Constituent – Terrassa que pretén oferir a la ciutadania recursos virtuals a fi de facilitar l’accés a la informació sobre la gestió pública municipal de manera que aquesta sigui més transparent i participativa.

L’acte va començar amb una presentació detallada de la trajectòria dels tres ponents a càrrec de Susanna Martínez, membre de l’Escola d’Empoderament Ciutadà i Democràcia, vinculada al Procés Constituent – Terrassa.

IV Congrés Internacional

Quarta trobada internacional de moviments constituents al món

El Procés Constituent es troba entre els organitzadors i amb ponents en una magnífica oportunitat per interactuar amb moviments del mateix caire a tot el món, aprendre els uns dels altres i actuar junts, amb més força, si s'escau.

La dona i la llei de l'avortament

Les Assemblees del Procés de Poble Sec i Sants-Les Corts debaten amb Sandra Esquerra.

El 8 de març al matí les Assemblees del Procés de Poble Sec i Sants-Les Corts, juntament amb l’Assemblea del 15M de La Marina, hem organitzat una xerrada amb la Sandra Ezquerra per parlar de la situació de les dones i la nova llei d’avortament.

S’ha començat situant com les dones estan especialment afectades per la pèrdua de llocs de treball als serveis públics i com la reducció d’aquests les porta a assumir més tasques dins de la llar. Després s’ha comentat el gran retrocés que suposa el projecte de llei d’avortament del PP remarcant que, si s’arriba a aprovar, no és gens probable que hi hagi menys avortaments, però en canvi es faran amb un risc molt més alt i amb greus conseqüències per a la salut de la dona. S’ha subratllat que per aturar aquesta llei ens cal la mobilització més àmplia possible i, al mateix temps, defensar la llibertat de les dones per disposar del propi cos. Sobre aquests temes i uns quants altres hi ha hagut un debat molt animat, amb molta participació i, en acabar, ens hem convocat per assistir a la manifestació de la tarda.

Presentació a l'Hospitalet

El Procés Constituent a l’Hospitalet de Llobregat ha fet un nou acte a la ciutat demanant que el dret a decidir es porti fins les últimes conseqüències.

La presentació, que ha tingut lloc aquest 6 de març, ha comptat amb la presència de la monja Teresa Forcades, la periodista Esther Vivas i l'advocat Jaume Asens.

)

#8M Dret al propi cos!

Convocatòries de les manifestacions del proper 8 de març que es faran en vàries localitats de Catalunya.

Des del Procés Constituent considerem aquestes manifestacions molt importants ja que tenen lloc en plena ofensiva del govern del PP contra els drets de les dones8M.

Per aquest motiu us animem a participar activament a les manifestacions del dia 8. El Procés Constituent hi estarà present de forma visible i activa.Considerem que l'èxit de les manifestacions és molt important per a parar els peus al govern del PP i a la reforma Gallardón.

Les convocatòries de les manifestacions i el punt de cita del Procés Constituent:

 1. Barcelona – 18.00h – costat nord de Plaça Universitat (porta principal UB)
 2. Girona – 11.30h – a les escales de la catedral (Google Maps)
 3. Lleida – 19.00h – davant de la catedral (Google Maps)
 4. Tarragona – pels detalls de la manifestació consulta a l'assemblea local del Procés
 5. Per activitats en altres localitats consulta a l'assemblea local del Procés

En la darrera assemblea general del Procés vàrem aprovar la declaració del Procés Constituent sobre la reforma l'avantprojecte de llei d'avortament impulsat pel govern del Partit Popular.

Esperem retrobar-te el proper dia 8 de març!

Tancada immigrants

El diumenge 23 de febrer es van fer concentracions i dejunis en ocasió del 13è aniversari de les tancades d'immigrants de l'any 2001 i per fer presents les reivindicacions més urgents del moment actual, en particular: papers sense contracte, sanitat per a tothom i tancament dels CIEs.

Diversos membres del Procés Constituent vam ser presents a la tancada de St Medir, lloc emblemàtic de les tancades del 2001: mossèn Enric va donar la benvinguda, es va celebrar una assemblea, una xerrada de membres de la Taula Intercultural de Sants sobre l'exclusió dels immigrants de la sanitat i, en acabar, vam anar tots a la concentració i manifestació de la Plaça St Jaume.

Deute a Tarragona

Crònica xerrada deute Procés Constituent Tarragona

Aquest 19 de Febrer l'Assemblea local del Procés Constituent de Tarragona ha organitzat la xerrada: “Per què no hem de pagar el deute?” com a primera activitat d’una campanya més amplia sobre el deute i les politiques de la Unió Europea que es realitzarà durant els propers mesos. La xerrada ha estat a càrrec de membres de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) i a la mateixa han acudit més de 60 persones que han omplert la Sala de Graus del Campus Catalunya de la URV.

Primerament les membres de la PACD han explicat que hi ha indicis més que suficients d'il·legitimitat en la generació de deute que el Govern espanyol, juntament amb la UE o els governs autonòmics i locals, estan utilitzant com a justificació per aplicar les seves polítiques d'austeritat. Després s’ha concretat la necessitat de l’exigència del dret a saber, a conèixer els detalls del procés que ens ha portat a aquesta situació i per a això s’ha proposat la necessitat de la realització d'una Auditoria Ciutadana del Deute, auditoria que ha de permetre evidenciar la il·legitimitat d'aquest deute i tenir alhora més força per exigir el no pagament del mateix. També s’ha aprofitat l’ocasió per presentar l’eina informàtica de l’Observatori Ciutadà Municipal (OCM) i per llançar la proposta de crear un node local de la PACD a Tarragona per treballar sobre aquestes qüestions i anar empoderant a la població. Durant el debat s’ha aprofundit en el mecanisme d’empobriment que suposa el deute sobre els pobles que el pateixen, les repercusions en sentit de retallades socials i laborals que comporta, els paral.lelismes amb el deute extern dels països del Sur, etc.

1a Assemblea General

El Procés Constituent celebra l'Assemblea General a Sabadell

El Procés Constituent ha celebrat aquest diumenge 22 al matí la seva primera Assemblea General, on han participat uns 800 representants dels grups locals del Procés Constituent de tot el territori català. L'Assemblea ha tingut lloc al recinte de la Fira de Sabadell.

En el transcurs de l'assemblea s'ha aprovat el document d'objectius polítics, amb un balanç positiu del treball d'extensió fet fins ara, i s'ha acordat traslladar als grups locals el debat sobre el posicionament de la Consulta, que és considerada un dels reptes democràtics més importants que hi ha Catalunya el proper any.

El pla de treball del primer semestre del 2014 ha estat, així mateix, aprovat. Aquest preveu continuar amb la campanya 'Per una República Catalana del 99%' sobre què és un Procés Constituent, i endegar una campanya específica pel no pagament del deute il·legítim i sobre la democràcia participativa. Està previst, també, la celebració d'un acte lúdico-reivindicatiu que comptarà amb la celebració d'un Concert per un Procés Constituent els mesos de juny/juliol, tallers i debats.

A nivell organitzatiu, l'assemblea ha decidit mantenir el funcionament que durant aquests mesos ha tingut el Procés Constituent que es basa en la voluntat d'articular un moviment socio-polític horitzontal i participatiu.

L'assemblea del Procés Constituent ha aprovat per aclamació una declaració de rebuig a l'avantprojecte de Llei de l'Avortament per part del Govern del PP i reivindicant el dret de les dones a decidir sobre els seus cossos.

1a Assemblea General

Aparició al mitjans de la #AGPConstituent

Crisi i procés constituent

El passat 13 de desembre al barri de Gràcia de Barcelona el Procés Constituent va organitzar la xerrada "Crisi i procés constituent" a càrrec de Pablo Iglesias (politòleg i director de "La Tuerka" ), Xavier Domènech (profesor d'Història de la UAB), i Josep Maria Antentas (profesor de Sociologia de la UAB).

Accés a l'Assemblea General

L'accés a l'Assemblea General i les acreditacions és faran per l'entrada principal de la Fira de Sabadell (plaça de la Sardana, veure entrada marcada al plànol).

En tren podeu arribar amb la R4 parada Sabadell Centre (veure sortides properes a la Fira al plànol).

Si veniu en cotxe trobareu senyalitzat l'accés a dos estacionaments gratuïts als voltants de la Facultat d'Informàtica (veure zones marcades al plànol).

Com segurament no hi haurà estacionament per tots els cotxes que vinguin també trobareu un aparcament de pagament marcat al plànol. Tarifa: 0,0322 €/min. Total 6 hores (de 9h a 15h): 11,59 €)

Visit bigtheme.net/wordpress for wordpress templates

Copyleft 2013 de Procés Constituent
Desenvolupat per l'Equip Web